สรุป สดุดี 139

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงสถิตอยู่ด้วยและทรงปกป้องเขาอยู่เสมอ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 139 พระ​เจ้า​ผู้​ทรงสถิตอยู่​ทุก​หน​แห่ง

ข้า​แต่​พระเจ้า พระ​องค์​ได้​ทรง​ตรวจ​สอบ​ข้า​พระ​องค์ และ​ทรง​รู้​จัก​ข้า​พระ​องค์
ไม่ว่าข้าพระองค์จะทำสิ่งใด จะพูดอะไร จะคิดอะไร พระ​องค์​ทรง​ทราบหมดก่อนที่ข้าพระองค์จะทำ พูด หรือคิด

พระ​องค์​ทรงสถิต​​อยู่​กับ​ข้า​พระ​องค์ทุกแห่งหน ทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้
ไม่ว่าข้า​พระ​องค์​จะอยู่ที่ไหน​ก็ไม่พ้น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์
พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ทรงจูง​ข้า​พระ​องค์เสมอ

​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ข้า​พระ​องค์ขึ้น ​อย่าง​อัศ​จรรย์
​พระ​องค์​ทรงรู้จักทุกส่วนของข้า​พระ​องค์​
พระองค์ทรงกำ​หนด​​วันทุกวันของข้าพระองค์ไว้ก่อนแล้ว
สิ่งที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ ก็​มาก​มาย​นัก​หนา

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​สัง​หาร​คน​อธรรม​เสีย
คือพวกที่ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อพระเจ้า และดูหมิ่นพระองค์
ข้า​พระ​องค์​เกลียด​พวก​เขา​เข้า​กระ​ดูก​ดำ

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ตรวจ​ค้น ความคิด ​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
ว่า​มี​ทาง​ชั่ว​ใดๆ ใน​ข้า​พระ​องค์​หรือ​ไม่
และ​ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​ใน​ทางที่ถูกต้องด้วยเถิด

1. พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างดี แม้แต่ก่อนที่เราจะคิดหรือทำเสียอีก
เมื่อรู้จักเราดีขนาดนั้น คงรู้ดีว่า เราน่ารังเกียจขนาดไหน
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังคงเลือกที่จะรักเรา
ปกป้องคุ้มครองและช่วยกู้เรา

2. พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา และทรงกำหนดวันเวลาของเราไว้แล้วก่อนวางรากสร้างโลกเสียอีก (อฟ. 1:4 )
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ได้เหนือการควบคุมของพระเจ้า
แต่ยังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
อย่าตกใจหรืออย่าคร้ามกลัวเลย

3. การที่จะเดินไปในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องนั้น
เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์
ให้พระองค์ทรงสอนเรา เปิดเผยสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเรา
และให้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเรา
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ทรงสถิตอยู่ภายในเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงหันหน้ามาหาเราเสมอ แม้ในยามที่เราพยายามหันหลังให้พระองค์ ”

สรุป สดุดี 131

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะหวังใจและวางใจในพระองค์ตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 131 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอวางใจในพระเจ้าตลอดไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์มิ​ได้​ยโส
ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​เกิน​ตัว​ของ​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​ได้​สงบ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
อย่าง​เด็ก​ที่​หย่า​นม​แล้ว​สงบ​อยู่​ที่​อก​มาร​ดา​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่ถ่อมตัวลง จนรู้ความจริงว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างจริงใจ
เพราะเขารู้ตัวดีว่า ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ จึงไม่ต้องทำอะไร
เหลือทางเดียว คือ อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วไว้วางใจในพระองค์

คนที่ยโส คิดว่าตนเองมีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนนเอง
จึงไม่สามารถเกิดท่าที ถ่อมใจจนวางใจเช่นนี้ได้

วันนี้ เรากำลังยโสเกินไปหรือเปล่า?

2. เด็กที่หย่านมแล้ว เมื่อนอนที่อกแม่ เขาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหานมจากอกแม่
เพราะเขารู้ว่า ที่นั่นเขาไม่ต้องทำอะไร หรือดิ้นรนอะไร เพียงแค่นอนพักอย่างสงบเท่านั้นเอง
คนที่อธิษฐานมอบเรื่องราวของเขาไว้กับพระเจ้า
แล้ววางใจในพระองค์ ก็จะเป็นเช่นนั้น

เขารู้ว่า เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้ว
เขาขอพักอย่างสงบในพระทรวงของพระบิดา แล้วทุกอย่างจะดีเอง

คำคม

“ ผู้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะพบการพักสงบที่แท้จริง ”