สรุป สดุดี 141

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษ​ฐาน​ขอพระเจ้า​ทรง​ปก​ป้องให้พ้น​จาก​ความ​ชั่วและกับดักของคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 141 พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากกับดักของคนอธรรม

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​องค์ ขอ​ทรง​รีบ​ตอบ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ให้​คำ​อธิษฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ดัง​เครื่อง​หอมต่อ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ตั้ง​ยาม​เฝ้า​ปาก​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​จิตใจ​ข้า​พระ​องค์​เอน​เอียง​ไป​หาความชั่ว​หรือสาละวนอยู่กับการ​ชั่ว​ร้าย
ขอ​ให้​คน​ชอบธรรม​​ติ​เตือน​​ข้า​พระ​องค์​ เพราะนั่นเป็นน้ำ​มันดีแก่​ข้า​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์​ยัง​อธิษ​ฐาน​ต่อ​สู้​ความ​อธรรม​ของ​พวกเขา​อยู่
สักวันเมื่อผู้นำของคนอธรรมถูกทำลาย(​ถูก​โยน​ลง​ที่​หน้า​ผา)
พวกเขาจะหันมาต้อนรับข้าพระองค์

แต่บัดนี้คนของข้าพระองค์ถูกทำร้าย
ข้า​แต่​พระ​เจ้า ตา​ของ​ข้า​พระ​องค์​เพ่ง​ตรง​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์​
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​ขาด​ใจ
ขอ​พระ​องค์​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​พ้น​จาก​กับ​ดัก​ ที่เขาวางไว้
แต่ขอ​ให้​คน​อธรรม​ตก​ไป​ด้วย​กัน​ใน​ข่าย​ของ​ตนเอง

1. คำอธิษฐานของเราเป็นเหมือนเครื่องหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
แม้ว่าเรื่องที่เราอธิษฐาน จะเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ หรือเป็นการยกย่องสรรเสริญพระองค์ หรือเรื่องใดๆ ก็ล้วนแต่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าทั้งสิ้น
บ่อยครั้งคำอธิษฐานของดาวิดเป็นการร้องทุกข์ ระบายความอัดอั้นตันใจ หรือแม้แต่เป็นการสาปแช่งศัตรู ก็ล้วนแต่เป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงเต็มพระทัยรับฟัง
(ส่วนใดที่ไม่ถูกต้อง พระองค์ก็ค่อยมาสอนและแก้ไขดาวิดในเวลาต่อมา)

วันนี้พระเจ้ารอฟังคำอธิษฐานของเราอยู่
คำอธิษฐานเหล่านั้นเป็นดังเครื่องหอมบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย
จงร้องทูล และระบายความในใจของเราต่อพระเจ้าเถิด

2. ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้
– ระวังคำพูด ไม่พูดเท็จ พูดใส่ร้าย แบบคนชั่ว
– ระวังความคิดจิตใจ ไม่โน้มเอียงไปทางความชั่ว หรือจดจ่ออยู่กับการชั่ว
– ระวังการกระทำ ไม่ทำเหมือนคนชั่วร้าย
และขอทรง​ให้เรารับฟังคำ​​ติ​เตือน​​จากคนชอบธรรม เพราะนั่นนำพระพรมาสู่เรา

3. ท่ามกลางสถานการณ์เต็มไปด้วยกับดักของศัตรู
สิ่งที่เราควรทำ ไม่ใช่การพยายามมองหากับดักเหล่านั้น
แต่เป็นการ​เพ่ง​ตรง​ที่พระเจ้า จดจ่ออยู่กับพระเจ้า
แล้วเราจะรอดปลอดภัย

คำคม

“ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้ตาของข้าพระองค์ เพ่งตรงที่พระองค์ตลอดเวลา ”