สรุป สดุดี 142

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐาน​ของดา​วิด เพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เมื่อเขาหนีการตามฆ่าของกษัตริย์ซาอูล ไปหลบอยู่​ใน​ถ้ำ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 142 เมื่อร้องทูล พระองค์จะทรงตอบ

ข้าพ​เจ้า​ร้อง​ทูล​พระเจ้าด้วย​เสียง​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​ระ​บาย​ความ​ทุกข์​ยากลำบากของ​ข้าพ​เจ้า​ต่อ​พระ​องค์

เมื่อ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ระอา
พระ​องค์​ทรง​รู้​จัก​ทาง​ของ​ข้า​พระ​องค์
พวก​เขา​ซ่อน​กับ​ไว้​ดัก​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ทอด​พระ​เนตร เพราะ​ไม่​มี​ใคร​เหลียว​แล​หรือห่วงใยข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ไม่​มี​ที่​หลบ​ภัย

ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​พระ​องค์ ผู้ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​ข้า​พระ​องค์
เป็น​มรดก​ส่วน​ของ​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง​ทูล​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ตก​ต่ำ​มาก​นัก

ขอ​ทรง​ช่วยกู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ผู้​ข่ม​เหง
เพราะ​พวก​เขา​แข็ง​แรง​เกิน​กำลัง​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​พา​ข้า​พระ​องค์​ออก​จาก​คุก
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​แก่​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​ดี

1. ในยามทุกข์ยากลำบาก ยามที่อ่อน​ระอาใจ
เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้า เราจะพบทางออกของชีวิต
เพราะพระองค์ทรงรู้จักเราอย่างดี และทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ
หากเราลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ย่อมได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอน

2.การที่เรากำลัง​ตก​ต่ำ​มาก​นัก
และปัญหาที่เราเผชิญเกิน​กำลังที่เราจะต่อต้านได้
และพระเจ้าผู้ทรงรักเรา จะทำต่อเราอย่างดี

ทั้งหมดนี้เป็นเป็นเหตุผลอย่างดีที่ทำให้เราแน่ใจได้เลยว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยกู้เรา ให้รอดปลอดภัยอย่างแน่นอน

คำคม

“ ในที่ที่อันตรายที่สุด ที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ที่นั่นก็ยังปลอดภัยที่สุด ”