สรุป สดุดี 143

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากศัตรูที่พยายามไล่ล่าและทำร้ายเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 143 พระเจ้าจะทรงช่วยคนของพระองค์ให้พ้นภัย

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ตาม​ความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ตาม​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

ขอ​อย่า​ทรง​ตัด​สินข้า​พระ​องค์
เพราะ​ไม่​มี​ชีวิต​ใด​ชอบ​ธรรม​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

พวกศัตรู​ไล่​กวด​และทำร้ายข้า​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์โดดเดี่ยว ​อ่อน​ระอาและหวาดกลัว​อยู่​ภาย​ใน

ข้า​พระ​องค์​ระลึก​ถึงการช่วยกู้ของพระองค์ในสมัยก่อน
ข้า​พระ​องค์จึงอธิษฐาน และแสวงหา​พระ​องค์​อย่างสุดใจ

ขอ​ทรง​รีบ​ตอบ​ข้า​พระ​องค์
จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ฝ่อ​ไป​แล้ว

ขอ​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​ได้​พบกับ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใน​เวลา​เช้า
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์

ขอ​ทรง​สอนถึง​ทาง​ที่​ควร​ไป ​และให้​ข้า​พระ​องค์​ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางข้าพระองค์ไป

ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​จาก​ศัตรู
ข้า​พระ​องค์​ได้​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​พระ​องค์

ขอ​ทรง​รักษา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
เพราะ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ออก​มา​จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก
​โดย​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
และ​ขอ​ทรง​ทำ​ลาย​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์
ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์

1. เพราะพระเจ้าทรง​​สัตย์​ซื่อและ​​ชอบ​ธรรม​
ดังนั้นพระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์แน่นอน
เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเราแน่นอน

2. ​ในยามที่เราโดดเดี่ยว ​อ่อน​ระอาและหวาดกลัว
สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง คือ
– ​ระลึก​ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมา
– อธิษฐานทูลต่อพระเจ้า และแสวงหา​พระ​องค์​ด้วยสุดใจ
– ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางชีวิตของเรา ให้ทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระเจ้า
– แล้วไว้วางใจในพระเจ้า ฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์

3. เมื่อเราเป็นคนของพระเจ้า
พระองค์ทรงช่วยเรา​ออก​มา​จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก เพราะพระองค์ชอบธรรม
พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นเงื้อมมือศัตรู เพราะพระองค์ทรงรักเรา
ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
แสดงว่า เราย่อมปลอดภัยอย่างแน่นอน

คำคม

“ เพราะพระเจ้าของฉันแสนดี ฉันจึงปลอดภัยแน่นอน ”