สรุป สดุดี 145

ภาพรวม

  • ดาวิดสรร​เสริญพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ ในความดีเลิศ และในพระกรุณาของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 145 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และแสนดี

ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ผู้ทรง​เป็น​กษัตริย์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​​ถวาย​สาธุ​การ​แด่พระ​องค์ ทุกๆวัน สืบไป​เป็นนิตย์​

พระเจ้า​นั้น​ยิ่ง​ใหญ่ และ​สม​ควร​จะ​สรร​เสริญ​อย่าง​ยิ่ง
ความ​ใหญ่​ยิ่ง​ของ​พระ​องค์​นั้น​เหลือ​จะ​หยั่ง​รู้​ได้
คน​รุ่น​หนึ่ง​จะ​ยก​ย่อง​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์ ให้​คน​อีก​รุ่น​หนึ่ง​ฟัง
พวกเขา​ทั้ง​หลาย​จะ​เล่า​ขาน​ ถึง​คุณ​ความ​ดี​ของ​พระ​องค์​
และ​จะ​ร้อง​เพลง​ ถึง​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

พระเจ้า​ทรง​มี​พระ​คุณ​และ​ทรง​พระ​กรุณา
กริ้ว​ช้า​และ​ทรง​มี​ความ​รัก​มั่น​คง​อย่าง​อุดม
ทรง​ดี​ต่อ​ทุก​คน
และ​พระ​กรุ​ณา​ของ​พระ​องค์​อยู่​ในสิ่ง​พระ​องค์ทรงทำ

​ผู้​จงรัก​ภักดี จะ​ถวาย​สาธุ​การ​แด่​พระ​องค์
และ​จะกล่าว​ถึง​พระ​สิริ​ และ​กิจ​การ​อัน​ทรง​อา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์

ราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์​เป็น​ราช​อา​ณา​จักร​นิ​รันดร์
และ​การ​ครอบ​ครอง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​อยู่​ตลอด​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์

พระเจ้าทรง​ประคอง​ทุก​คน​ที่​กำ​ลัง​จะ​ล้ม ​ให้​ลุก​ขึ้น
ดวง​ตา​ทุก​ดวง​มอง​ดู​พระ​องค์​ด้วย​ความ​หวัง
พระ​องค์​แบ​พระ​หัตถ์​ออก และ​ทรง​ให้​สรรพ​สิ่ง​ที่​มี​ชีวิต​ก็ได้รับอาหารจนอิ่ม​

พระเจ้าทรง​ชอบ​ธรรม​ และ​ทรง​เอ็น​ดู​ใน​การ​กระ​ทำ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์
ทรง​สถิต​ใกล้​ทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูล​พระ​องค์ ​ด้วย​ใจ​จริง
ทรงประ​ทาน​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ของ​บรร​ดา​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
ทรง​เฝ้า​รักษา​ทุก​คน​ที่​รัก​พระ​องค์
แต่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​คน​อธรรม​ทุก​คน

1. เพราะพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่และแสนดี
คนทั้งหลายรู้และตระหนักความจริงนี้ จะสรรเสริญ ยกย่องพระองค์

เมื่อเราเองระลึกถึงและไตร่ตรองถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ
ควรจะไม่มีวันไหนเลย ที่เราไม่สรรเสริญพระองค์

วันนี้เราสรรเสริญพระเจ้าของเราแล้วหรือยัง?

2. เราสามารถพบกับพระ​กรุ​ณา​ของพระเจ้า​ในทุกสิ่งที่​พระ​องค์ทรงทำ
ทุกเหตุการณ์ หากเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแก่เรา
เราจะเห็นความจริงว่า มีพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเสมอ

3. พระเจ้าทรง​ช่วยทุก​คน​ที่​ร้อง​ทูลต่อ​พระ​องค์ อย่างจริง​ใจ​
และจะทรงประ​ทาน​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ของ​เขา

วันนี้ ไม่ว่าเราเป็นใคร ถ้ามาหาพระองค์อย่างจริงใจ
เราจะพบความช่วยเหลือจากพระองค์แน่นอน

คำคม

“ พระเจ้าทรง​เต็มด้วยพระ​คุณ​ ​พระ​กรุณา และ​​ความ​รัก​มั่น​คง ”