สรุป สดุดี 146

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงอุปถัมภ์ ค้ำจุนเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 146 คนที่พระเจ้าทรงอุปถัมภ์เขา จะปลอดภัยเสมอ

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​สรร​เสริญ​พระเจ้า​เถิด
ข้าพ​เจ้า​จะ​สรร​เสริญและร้อง​เพลง​สดุดี​พระเจ้า ตราบ​เท่า​ที่​ข้าพ​เจ้า​มี​ชีวิต​อยู่

อย่า​วาง​ใจ​ใน​เจ้า​นาย หรือใน​มนุษย์​ซึ่ง​ไม่​สา​มารถ​ช่วย​ได้
เมื่อ​ลม​หาย​ใจ​ของ​เขา​พราก​ไป เขา​ก็​กลับ​เป็น​ดิน

คน​ที่​พระเจ้าทรงเป็นผู้​อุป​ถัมภ์​ของ​เขา ก็​เป็น​สุข
คือ​ คน​ที่​ความ​หวัง​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระเจ้า
– ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก
– ผู้​ทรง​รัก​ษา​สัญญา​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
– ผู้ทรง​ประ​ทาน​อา​หาร​แก่​คน​ที่​หิว
– ผู้​ทรงช่วย​ผู้​ถูก​คุม​ขังและ​ผู้​ถูก​เอาเปรียบ
– ผู้​ทรงเบิก​ตา​ของ​คน​ตา​บอด
– ผู้​ทรง​รัก​คน​ชอบ​ธรรม
– ผู้ทรง​ปก​ป้อง​คนไร้ที่พึ่ง
– ผู้​ทรง​ขัดขวาง​ทาง​ของ​คน​อธรรม
– ผู้​ทรง​ครอบ​ครอง​เป็น​นิตย์

1. คนที่​วาง​ใจ​ในมนุษย์ จะพบความจริงว่า มนุษย์​ไม่​สา​มารถ​ช่วย​เขาได้อย่างแท้จริง
แต่คน​ที่​วางใจในพระเจ้า จะพบความจริงว่า พระเจ้าทรงช่วยเขาได้ในทุกสิ่ง

2. พระเจ้า​ทรง​ใหญ่ยิ่งสูงสุด ทรงสร้าง​ทุกสิ่ง
– เราจึงแน่ใจได้ว่า พระเจ้าทรงช่วยเราได้ในทุกปัญหาอย่างแน่นอน
พระเจ้า​ทรง​รัก​ษา​สัญญา​และเปี่ยมด้วยความเมตตา
– เราจึงแน่ใจได้ว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอน
พระเจ้า​ทรง​รัก​คน​ชอบ​ธรรม
– เราจึงแน่ใจได้ว่า เราผู้เป็นคนชอบธรรมโดยทางพระเยซูคริสต์ จะพบแต่สิ่งดีในชีวิตในทุกสถานการณ์ อย่างแน่นอน

คำคม

“ คนที่วางใจในพระเจ้า จะปลอดภัย และไม่หวั่นไหวเป็นนิตย์ ”