สรุป สดุดี 147

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้​สรรเสริญ​​พระ​เจ้า​ที่ทรง​โปรด​ปราน ปกป้อง และอวยพระพรแก่​เยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 147 พระเจ้าทรงปกป้องเมืองของพระองค์และประชากรของพระองค์

จง​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​เถิด
เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​ร้อง​เพลง​ถวาย​สดุดี​แด่​พระ​เจ้า​
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​พระ​เมตตา​

พระ​เจ้า​ทรง​ก่อสร้าง​เยรูซาเล็ม​ขึ้น ​
พระ​องค์​ทรง​รวบรวม​คน​ที่กระจัด​กระจายไป ให้​กลับมา
พระ​องค์​ทรงเยียวยา​รักษา​คน​ที่​ชอก​ช้ำ​ใจ

พระเจ้าทรงตั้ง​ชื่อดาว​ทุก​ดวง
พระองค์ทรง​ใหญ่​ยิ่ง​และ​ทรง​ฤทธานุภาพ
ความ​เข้าใจ​ของ​พระ​องค์​นั้น​วัด​ไม่ได้
​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วยคนที่ถูกข่มเหง และ​ทรงเหวี่ยง​คน​อธรรม​ลง

พระ​องค์​ทรง​คลุม​ฟ้า​สวรรค์​ด้วย​เมฆ
​พระ​องค์​ทรง​เตรียม​ฝน​ให้แก่​แผ่นดิน​โลก
​พระ​องค์​ประทาน​อาหาร​แก่​สัตว์

พระเจ้า​ไม่​พอ​พระทัย​ใน​กำลัง​ความสามารถ​หรือ​ความ​มั่ง​คั่ง​ของ​มนุษย์​ ที่​ไม่​พึ่งพา​พระองค์
แต่​พอ​พระทัย​คน​ที่​ยำ​เกรง​พระองค์​ และ​ความ​หวังใน​​​พระ​องค์

เยรูซาเล็ม​เอ๋ย จง​ยก​ย่อง​พระ​เจ้า
เพราะ​พระ​องค์​ทรงปกป้องและอวยพระ​พร​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของเธอ
​พระ​องค์​ทรง​กระทำให้เธอพบ​สันติภาพ​และความอุดมสมบูรณ์
​พระ​องค์​ทรง​ให้ความชุ่มชื้นเต็มแผ่นดิน
พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​วจนะ​แก่​ประชากรของพระองค์
​พระ​องค์​มิได้​ทรง​ประกอบการ​เช่นนี้​แก่​ชนชาติ ที่ไม่​รู้จัก​กฎหมาย​ของ​พระ​องค์

1. พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพสูงสุด
พระองค์ไม่พอพระทัย คนที่ยโส ไม่พึ่งพาพระองค์ ทั้งที่ตนเองช่างอ่อนแอ แต่คิดไปเองว่าตนเข้มแข็งนักหนา
พระองค์พอพระทัย คนที่ถ่อมใจ ผู้รู้ตัวในความอ่อนแอของตน แล้วเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า หวังใจในพระองค์

วันนี้ เรามีท่าทีเช่นใดในการดำเนินชีวิตของเรา?

2. ความ​เข้าใจ​ของ​พระเจ้า​นั้น​ ไม่เพียงแต่เราไม่สามารถเข้าใจได้
แค่ถ้าเราจะวัด ก็ยังไม่สามารถวัดได้เลย
แล้วมนุษย์อย่างเราจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับแผนการอันลึกซึ้งซับซ้อนของพระเจ้า

ในเมื่อเราไม่อาจรู้หรือเข้าใจได้
สิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราควรทำก็คือ เชื่อใจ
เชื่อใจในความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา
ถ้าพระองค์ทรงอนุญาติให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเรา
ก็แสดงว่า ในที่สุดแล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นผลที่ดีเลิศสำหรับเราอย่างแน่นอน

3. พระพรอย่างเหลือล้นของพระเจ้า ไม่ได้มีมาถึงมนุษย์ทุกคน
แต่มาถึงคนเหล่านั้นที่ ​รู้จัก​กฎหมาย​ของพระเจ้า แล้วเชื่อฟังปฏิบัติตาม

วันนี้เราสามารถรู้กฏหมายของพระเจ้าได้จากพระคำของพระองค์
ให้เรากล้าที่จะเชื่อฟังพระคำของพระองค์
แล้วเราจะพบพระพรยิ่งใหญ่อย่างเหลือล้นจากพระเจ้า

คำคม

“ ผู้ยำเกรงพระเจ้า จะได้รับพระพร มากเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ ”