สรุป สดุดี 15

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลง ว่า ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้าน จะมั่นคงปลอดภัย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 15 ผู้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมจะไม่หวั่นไหวตลอดไป

ผู้​ที่​จะ​​อยู่​จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า และจะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เป็น​นิตย์ ได้แก่
1. ​ผู้​ที่ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​หา​ที่​ติ​มิ​ได้​และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ชอบ​ธรรม
2. ผู้ที่​พูด​ความ​จริง​จาก​ใจ​ของ​ตน
3. ผู้​ไม่​​นิน​ทา​ว่า​ร้ายผู้อื่น
4. ผู้ที่ไม่​ทำ​ชั่วต่อเพื่อน
5. ผู้ที่​ไม่​เยาะ​เย้ย ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน
6. ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคน​ถ่อย​
7. ผู้ที่ยก​ย่อง​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
8. ผู้ที่รักษาสัญญาเสมอ แม้ต้อง​เสีย​ประ​โยชน์
9. ผู้ที่ไม่ได้ให้​คน​อื่น​กู้​เงิน​โดย​คิด​ดอก​เบี้ย
10. ผู้ที่ไม่​ยอม​รับ​สิน​บน

อธิบายเพิ่มเติมแต่ละข้อดังนี้
1.) ผู้​ที่​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​หา​ที่​ติ​ไม่ได้ ไม่ได้​หมายความ​ว่า ไม่​เคย​ทำ​ผิด​บาป แต่​หมายถึง ​ผู้​ที่​เชื่อ​ฟัง​พระ​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​ใน​ทุกๆ ด้านของชีวิต
2.) พูด​ความ​จริง​จาก​ใจ คือ พูดจริงใจ ไม่หน้าซื่อใจคต
3.) ไม่​​นิน​ทา​ นำเรื่องของคนอื่นมาพูดต่อเพื่อทำลายเขา
4.) ไม่​ทำ​ชั่วต่อเพื่อนบ้าน พระเยซูสอนว่า ทุกคนเป็นเพื่อนบ้านของเรา
5.) ​ไม่​เยาะ​เย้ย คือไม่ซ้ำเติมในความผิดพลาดของคนอื่น
6.) ไม่เห็นด้วยกับคน​ถ่อย​ คือไม่อิจฉาเขา ไม่อยากจะเป็นเหมือนเขา และไม่ทำตามอย่างของเขา
7.) ยก​ย่อง​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า ให้เกียรติผู้ที่ประพฤติตามพระคำของพระเจ้า
8.) รักษาสัญญาเสมอ รับปากแล้ว ไม่ว่ายังไงก็จะรักษาสัญญา
9.) ไม่ปล่อยกู้ เพื่อเอาเปรียบและซ้ำเติมคนยากจน(อพย. 22:25) แต่เป็นคนละกรณีกับธุรกิจธนาคาร
10.) ไม่​​รับ​สิน​บน คือ ไม่ยอมบิดเบือนความยุติธรรม

คำคม

“ เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตจะมั่นคง ”