สรุป สดุดี 150

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ เชิญชวนให้ทุกสิ่งสรรเสริญพระเจ้า ในทุกที่ ด้วยทุกอย่างที่มี ให้สมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 150 ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

ฮาเลลูยา สรร​เสริญ​พระเจ้า
จง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ ทั้งใน​สถาน​นมัส​การ​ของ​พระ​องค์ และในทุกแห่งหน
จง​สรร​เสริญพระเจ้า เพราะ​กิจ​การใหญ่ยิ่งที่พระองค์ทรงทำ
จง​สรร​เสริญพระเจ้า ตาม​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​สุด​ของ​พระ​องค์
จง​สรร​เสริญ​พระเจ้า ​ด้วย​เครื่องดนตรี​และ​การ​เต้น​รำ
จง​ให้​ทุก​สิ่ง​ที่​หาย​ใจ​สรร​เสริญ​พระเจ้า

1. พระเจ้าสมควรได้รับคำยกย่องสรรเสริญ จากทุกสรรพสิ่ง
เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ สมควรอย่างยิ่งที่จะสรรเสริญพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดีมากมายเหลือที่จะนับได้ เพื่อเรา
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

2. ตราบเท่าที่มีลมหายใจ เราควรสรรเสริญพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า ที่เรายังมีลมหายใจ
วันนี้ เราจะสรรเสริญพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยวิธีใดบ้าง?

คำคม

“ จงสรรเสริญพระเจ้า ด้วยทุกคำพูดและทุกการกระทำของเราเถิด ”