สรุป สดุดี 17

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 17 พระเจ้าจะทรงปกป้องผู้ที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่พระเจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง​ทูล​ของ​ข้า​พระ​องค์ ที่ร้องทูลพระองค์อย่างจริงใจ
ขอ​ให้​การยืนยันว่า​ข้า​พระ​องค์ชอบธรรมนั้น ​มา​จาก​พระ​องค์
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่ทำความชั่ว ทั้งคำพูดและการกระทำ

ข้า​พระ​องค์​ได้​เลี่ยง​พ้น​ทาง​ของ​คน​โหด​ร้าย โดย​ทำตาม​พระวจนะ​ของ​พระ​องค์
ข้าพระองค์เดินตาม​วิถี​ของ​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอทรง​ฟังคำ​ร้องทูลของ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ขอ​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​อย่าง​อัศ​จรรย์​เถิด

พระ​องค์​ผู้​ทรง​ช่วย​ผู้​ลี้​ภัย ​โดย​พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​รัก​ษา​ข้า​พระ​องค์​ดัง​แก้ว​ตา
ขอ​ทรง​ซ่อน​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใต้​ร่ม​ปีก​ของ​พระ​องค์ ให้​พ้น​จาก​คน​อธรรม ผู้​ไร้​ความ​เมตตา ผู้จ้อง​จะ​เหวี่ยง​ข้า​พระ​องค์​ลง​ดิน

ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น​คว่ำ​เขา​ลง
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​มนุษย์​โดย​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​ให้​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​ได้​อิ่ม​ท้อง และ​ทิ้ง​ความ​ความ​มั่งคั่ง​ไว้​แก่​ลูก​อ่อน​ของ​ตน

ส่วน​ข้า​พระ​องค์ จะ​เฝ้า​ดู​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​
เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ตื่น​ขึ้น ข้า​พระ​องค์​จะ​อิ่ม​เอม​ใจ​ด้วย​การคิดถึงพระ​องค์

1. ดาวิด ​เลี่ยง​พ้น​ทาง​ของ​คน​โหด​ร้าย โดยการดำเนินชีวิตามคำแนะนำใน​พระวจนะ​ของ​พระเจ้า

หากเราใช้พระคำของพระเจ้า มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เราก็จะเห็นว่า วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นไปด้วยความปลอดภัยและพระพร

2. ผู้ที่เข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า จะรับการปกป้องโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาเขาไว้ ดังแก้วตาของพระองค์

วันนี้ ไม่มีเหตุผลใดๆเลย ซึ่งมากพอที่จะให้เราไม่เข้ามาลี้ถัยอยู่ในพระเจ้า

3. ผู้ที่ระลึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตของเขาจะ​อิ่ม​เอม​ใจ​ และเต็มไปด้วยความชื่นบานในทุกสถานการณ์

อย่ามัวแต่ จดจ่ออยู่ที่ปัญหา จงนำใจของเรามาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าตลอดเวลา

คำคม

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ ดังแก้วตาของพระองค์เถิด