สรุป สดุดี 18

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงถวาย​แด่พระ​เจ้า ใน​วันที่​พระเจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​เขาให้​พ้น​จาก​เงื้อม​มือ​ศัตรู​ทั้ง​หลาย​ของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 18 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงต่อผู้จงรักภักดี

ดาวิดแต่งบทเพลงถวายแด่พระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ​พระ​กำลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์

พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ พระ​ศิลา ป้อม​ปราการ ​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ลี้​ภัย​
พระเจ้า​ทรงเป็น ผู้ช่วย​กู้​ ของ​ข้า​พระ​องค์
พระเจ้าทรงเป็น​ โล่ ของ​ข้า​พระ​องค์
พระเจ้าทรงเป็น​ ​พลัง​แห่ง​ความ​รอด​ ของ​ข้า​พระ​องค์
พระเจ้าทรงเป็น​ ​ที่​กำบัง​เข้มแข็ง​ ของ​ข้า​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​ และ​​ข้าพระองค์ได้รับ​การ​ช่วย​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู​และจากความตาย

ใน​ยาม​ทุกข์​ระทม​ใจ ​พระ​องค์​ทรง​สดับ​เสียง​ของ​ข้าพเจ้า
แล้ว​แผ่นดิน​โลก​ก็​สั่นสะเทือน​และ​โคลงเคลง
รากฐาน​ของ​ภูเขา​ก็​หวั่นไหว​ด้วย เพราะ​พระ​องค์​ทรง​กริ้ว
​พระ​องค์​ทรง​โน้ม​ฟ้า​สวรรค์​ลง​ด้วย​และ​เสด็จ​ลง​มา
มี​ลูกเห็บ​และ​ถ่าน​เพลิง​แตก​ออกมา​ทะลุ​เมฆ
พระ​เจ้า​ทรงก็​เปล่ง​พระ​สุรเสียง​​กึกก้อง​ใน​ฟ้า​สวรรค์
พระ​องค์​ทรงทำ​ให้​พวกเขา​ต่าง​กระจัด​กระจาย​ไป ​อย่าง​โกลาหล

พระ​องค์​ทรง​เอื้อม​มา​จาก​ที่​สูง ทรง​ดึง​ข้าพเจ้า​ออกมา​จาก​น้ำ​อัน​มาก​หลาย
​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู​เข้มแข็ง​ของ​ข้าพเจ้า
เพราะ​เขา​มี​อานุภาพ​เกิน​กว่า​ข้าพเจ้า​มาก​นัก
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​พึ่ง​ของ​ข้าพเจ้า

พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ข้าพเจ้า​ไว้​เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ข้าพเจ้า
​พระ​เจ้า​ประทาน​รางวัล​แก่​ข้าพเจ้า​ตาม​ความ​สะอาด​แห่ง​มือ​ของ​ข้าพเจ้า
เพราะ​ข้าพเจ้า​รักษา​บรรดา​มรรคา​ของ​พระ​เจ้า ทำตาม​กฎหมาย​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​องค์​

พระเจ้า​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​มั่นคง​ต่อ​ผู้​ที่​จงรักภักดี
พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​องค์​บริสุทธิ์​ต่อ​ผู้​ที่​บริสุทธิ์ ​
พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​องค์​เป็น​ปฏิปักษ์​ต่อ​ผู้​ที่​คด​โกง

พระ​เจ้าทรง​กระทำ​ความ​มืด​ของ​ข้า​พระ​องค์​ให้​สว่าง
พระเจ้าทรงทำให้ข้าพระองค์ตะลุย​กองทัพ​ได้​และ​สามารถ​บุกเมืองที่มี​กำแพง​ได้

​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์​บริบูรณ์ ​
พระ​สัญญา​ของ​พระ​เจ้า พิสูจน์​แล้ว​เป็น​ความ​จริง ​
พระ​องค์​ทรง​เป็น​โล่​ของ​บรรดา​ผู้​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
ผู้ใด​จะ​เป็น​พระ​เจ้า นอก​จาก​พระ​เยโฮวาห์
และ​ผู้ใด​เล่า​เป็น​พระ​ศิลา เว้น​แต่​พระ​เจ้า​ของ​เรา

​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ประทาน​กำลัง​แก่​ข้าพเจ้า และ​ทรง​กระทำ​ให้​ข้าพเจ้า​ปลอดภัย
​พระ​องค์​ทรง​ฝึก​มือ​ของ​ข้าพเจ้า​ให้​ทำ​สงครามและประทานกำลังพิเศษแก่ข้าพเจ้า

พระ​องค์ทรงปกป้อง​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​น้อม​พระ​ทัย​ลง ซึ่ง​กระทำ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ใหญ่​ขึ้น

​พระ​องค์​ทรง​ประทาน​กำลัง​แก่​ข้า​พระ​องค์ เพื่อปราบศัตรูลงอย่าง​ราบ​คาบ

พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​​เป็น​หัวหน้า​ของ​บรรดา​ประชาชาติ
ทรงทำให้พวกเขา​​เชื่อ​ฟัง​ข้า​พระ​องค์

พระ​เจ้า​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​พระ​ศิลา​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ที่​ควร​สรรเสริญ ​
พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ที่​ยก​ย่อง
​ข้า​พระ​องค์​จึง​ขอ​เทิดทูน​พระ​องค์​ไว้​ท่ามกลาง​ประชาชาติ​ทั้ง​หลาย
และ​ร้อง​เพลง​สรรเสริญ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ประทาน​ชัย​ชนะ​อัน​ยิ่งใหญ่​ และ​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​มั่นคง​ แก่​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​นั้น

1. พระเจ้าทรงที่เป็นลี้ภัยสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์
ผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์ด้วยจริงใจ พระองค์จะทรงฟังเขา
ซึ่งคนที่มาหาพระเจ้าด้วยจริงใจ ได้แก่ ผู้ที่เต็มใจเดินในทางแห่งพระคำของพระเจ้า

วันนี้ หากเราเต็มใจเดินไปในทางแห่งพระคำของพระเจ้า
ถึงแม้ทำได้ไม่ดีนัก แต่กำลังเดินไปในทางนั้น
สิ่งที่เราร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงฟังเรา และพระองค์ทรงตอบด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์

2. พระเจ้าทรง​สำแดง​พระ​องค์​บริสุทธิ์​ ต่อ​ผู้​ที่​บริสุทธิ์ ​และทรงเป็น​ปฏิปักษ์​ต่อ​ผู้​ที่​คด​โกง

วันนี้เราประสงค์ให้พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่เราในพระลักษณะใด?
หากเราถ่อมใจลงต่อพระเจ้า เราจะพบกับพระเมตตาของพระองค์
หากเรายโสต่อพระองค์ เราจะพบกับการพิพากษาของพระเจ้า

3. พระ​สัญญา​ของ​พระ​เจ้า พิสูจน์​แล้ว​เป็น​ความ​จริง ​โดยผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก
ประวัติศาสตร์ตลอดทุกยุคทุกสมัย พิสูจน์แล้วผู้​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์ จะได้รับการช่วยกู้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตที่ผ่านมาเพียงพอหรือยังที่จะพิสูจน์ว่า
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในบรรดาพระสัญญาของพระองค์
จงเชื่อวางใจในพระองค์เถิด

คำคม

“ พระเจ้าทรงฝึกมือของเรา ด้วยเหตุการณ์ในวันนี้ เพื่อเราจะถวายเกียรติในสงครามวันข้างหน้า ”