สรุป สดุดี 19

ภาพรวม

  • พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ ดังนั้นกฏเกณฑ์ที่พระองค์ทรงบอกไว้ในพระคำของพระองค์ ย่อมเป็นจริงในทุกสรรพสิ่ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ สดด. 19 ทุกสรรพสิ่งแสดงให้เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

ท้อง​ฟ้า และสรรพสิ่งบนนั้น ​สำ​แดง​ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ทุกสิ่งที่ทรงสร้างประกาศตลอดวันตลอดคืน ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง
ไม่มีใครแก้ตัวได้ว่า ไม่ได้ยิน หรือไม่รับรู้

ดวง​อาทิตย์ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างนั้น ขึ้น​และตก ในทุกวัน
ซึ่งทุกคนก็เห็นและได้รับความร้อนจากมัน

พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า
– ​ดี​พร้อม >>> ฟื้น​ฟู​ชีวิต
– แน่นอน >>> ทำ​ให้​คน​รู้​น้อย​มี​ปัญ​ญา
– ถูก​ต้อง >>> ทำ​ให้​ใจ​ยินดี
– ​บริ​สุทธิ์ >>> ทำ​ให้​ดวง​ตา​กระ​จ่าง​แจ้ง

กฎ​หมาย​ของพระเจ้านั้น
– ​สัตย์​จริง และ​ชอบ​ธรรม​
– น่า​ปรารถ​นา​มาก​กว่า​ทอง​คำบริ​สุทธิ์​
– หวาน​ยิ่ง​กว่า​น้ำ​ผึ้ง ที่​หยด​ลง​จาก​รวง

การ​รัก​ษา​กฏเกณฑ์ของพระเจ้า จะ​ได้​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่

ไม่มึใครสามารถเห็น​ความ​ผิด​พลาด​ของ​ตน​ได้
ขอ​ทรง​ชำระ​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ความ​ผิด​ที่​ซ่อน​เร้น​อยู่เถิด
ขอ​ทรง​ยับ​ยั้งข้า​พระ​องค์​จาก​การ​ทำ​บาป​โดย​ตั้งใจ​นั้น​ด้วย​เถิด
แต่ขอ​ให้​ถ้อย​คำ​จาก​ปาก​ข้า​พระ​องค์ และ​การ​ภาว​นา​ใน​ใจ เป็น​ที่​โปรด​ปราน​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​เถิด

1. ยิ่งเราพิจารณาดูสิ่งรอบตัวเราให้ดีๆ เราก็ยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้น
และสิ่งที่เราสมควรทำ ก็คือ สรรเสริญพระเจ้าตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์ และเชื่อฟังพระคำของพระองค์

2. พระคำของ​พระเจ้า ทำให้ชีวิตฟื้น​ฟู​ เต็มไปด้วย​ปัญ​ญา เต็มไปด้วยใจ​ยินดี และมีความเข้าใจในชีวิต
ดีขนาดนี้แล้ว เราสมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านและทำตามพระคำของพระเจ้าในทุกวัน

3. ​พระคำของพระเจ้ามีค่ายิ่งกว่ามาก​กว่า​ทอง​คำ
เพราะว่าการทำตามพระคำของพระเจ้า จะ​ได้​บำ​เหน็จ​ยิ่ง​ใหญ่ จากพระเจ้า
เราสมควรใช้พระคำของพระเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรา

4. คำอธิษฐานที่เราควรอธิษฐานอยู่เสมอ คือ
ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้การกระทำ คำพูด และความคิดของเรา
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอ ทุกวันคืน

คำคม

“ พระคำของพระเจ้า หวานกว่าน้ำผึ้ง มีค่ายิ่งกว่าทองคำ ”