สรุป สดุดี 20

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับ เป็นคำอธิษฐานเผื่อพระราชา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 20 ชัยชนะมาจากพระเจ้า จึงสมควรร้องทูลขอชัยชนะจากพระองค์

ขอ​พระเจ้า ทรง​ตอบ​ท่าน​ใน​วัน​ยาก​ลำ​บาก และทรงพิ​ทักษ์​รักษา​ท่าน
ขอ​พระเจ้า ทรง​ระลึก​ถึงสิ่งที่ท่านทำแด่พระเจ้า
ขอ​พระเจ้า ทรงประ​ทาน​ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ของ​ท่าน และ​ให้​แผน​การ​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน​สำ​เร็จ
ขอพระเจ้า ทรง​ให้​คำ​ทูล​ขอ​ทั้ง​สิ้น​ของ​ท่าน​สำ​เร็จ​เถิด

พระเจ้าจะ​ทรง​ช่วย​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​ให้​รอด
พระ​องค์​จะ​ทรง​ตอบ​ท่าน​จาก​ฟ้า​สวรรค์​อัน​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์

บ้าง​ก็​โอ้​อวด​เรื่อง​รถ​รบ บ้าง​ก็​เรื่อง​ม้าศึก
แต่​พวก​เรา​อวด​เรื่อง​พระ​นาม​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เรา

พวก​เขา​จะ​ล้ม​พับ​ลง​ไป
แต่​พวก​เรา​จะ​ลุก​ขึ้น​ยืน​ตรง​อยู่

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แด่​พระรา​ชา
เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ร้อง​ทูล
ขอ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ด้วย​เถิด

1. เราสามารถอธิษฐานเผื่อคนที่เรารัก ตามแนวทางของคำอธิษฐานในบทนี้
– ขอพระเจ้าทรง​ช่วยและปกป้องเขา​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก
– ขอ​พระเจ้าทรง​ระลึก​ถึงสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อพระเจ้า
– ขอ​พระเจ้าทรงให้​แผน​งาน​ของ​เขา​สำ​เร็จ
– ขอพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของ​เขา

2. คนที่ไว้ใจในความสามารถหรือสิ่งที่ตนมี(​รถ​รบ , ​ม้าศึก)
วันนี้อาจจะดูเหมือนสง่างาม แต่ในที่สุดจะไปไม่รอด

แต่​คนที่ไว้วางใจในพระเจ้า
แม้วันนี้ดูเหมือนจะล้มลง แต่ในที่สุดจะ​ลุก​ขึ้น​ยืน​อย่างสง่างาม

วันนี้ ให้เราเลือกไว้วางใจในพระเจ้า
ต่อให้ไม่มีอะไรๆเหมือนคนอื่น
แต่เรามีพระเจ้า ในที่สุดแล้วเราจะรอดปลอดภัย และยืนได้อย่างสง่างาม

คำคม

“ คนที่พึ่งพาพระเจ้า จะไม่อับอาย ”