สรุป สดุดี 21

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงช่วยพระราชาให้ได้รับชัยชนะ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 21 พระเจ้าทรงช่วยพระราชาให้ได้รับชัยชนะ

คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะของพระราชา

ข้า​แต่​พระเจ้า พระ​รา​ชา​จะ​ยินดี​ใน​พระ​กำ​ลัง​ของ​พระเจ้า
ท่าน​จะ​เปรม​ปรีดิ์​ใน​ชัย​ชนะ​ของ​พระ​องค์​
พระเจ้าทรง​ให้​ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ของ​ท่าน ในสิ่งที่​ท่าน​ทูลขอ ​
พระเจ้า​ประ​ทาน​พระ​พร​ดี​มาก​มาย​แก่​ท่าน
ท่าน​ทูล​ขอ​ชีวิต และ​พระเจ้าก็​ประ​ทานชีวิต​ยืน​นาน​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์แก่ท่าน

โดย​ชัย​ชนะ​ของ​พระเจ้า เกียรติ​ศักดิ์​ของ​ท่าน​จึง​ใหญ่​ยิ่ง
พระเจ้า​ประ​ทาน​พระ​สิริ​และ​ความ​สง่า​งาม​แก่​ท่าน
พระเจ้าทรง​ให้​ท่าน​รับ​พระ​พร​เป็น​นิตย์
เพราะท่าน​วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า
ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​ ท่าน​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เลย

พระเจ้าทรงทำลายศัตรูของท่าน และ​ทรง​ทำ​ลาย​ลูก​หลาน​ของ​เขา​เสีย​จาก​แผ่น​ดิน​โลก
แม้​พวกเขา​ได้วางแผน​ปอง​ร้าย​ท่าน พวกเขา​ก็​จะ​ทำ​ไม่สำเร็จ

ขอพระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​เนื่อง​ด้วย​พระกำ​ลัง​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​จะ​ร้อง​เพลง​และ​สดุดี​ แด่​พระ​องค์

1. เราสามารถอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ตามสดุดีบทนี้ได้

ข้าแต่พระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์ ได้รับชัยชนะท่ามกลางปัญหาที่พบเจอ
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรง​ประ​ทาน​พระ​พร​ดี​มาก​มาย​แก่​ข้าพระองค์
ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรง​ประ​ทานชีวิต​ยืน​นาน​ แก่ข้าพระองค์

2. คนที่วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า จะ​รับ​พระ​พร​เป็น​นิตย์
คนที่ยึดมั่นใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​ ​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เลย

ท่ามกลางเหตุการณ์วันนี้ หากอยากได้รับพระพร จงวางใจในพระเจ้า
ท่ามกลางความผันแปรของเหตุการณ์รอบข้าง หากอยากจะมั่นคงไม่หวั่นไหว จงเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้า

3. ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา แม้ศัตรูจะวางแผนร้าย เพื่อทำร้ายเรา
แผนของเขานั้นก็จะไม่สำเร็จอยู่ดี

ความปลอดภัยของเราจึงไม่ขึ้นอยู่กับว่า มีคนเกลียดเรา น้อยเพียงใด
แต่ขึ้นอยู่กับว่า พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเรามากเพียงใด

คำคม

“ เราสมควรขอบคุณพระเจ้า ให้สมกับที่พระองค์ทรงรักและเมตตาเราอย่างที่สุด ”