สรุป สดุดี 24

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงถวายพระเจ้า ว่า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง ผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงใจจะได้พบกับพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 24 พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเป็นบทเพลง ว่า

โลก​กับ​สรรพ​สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระเจ้า
ทรง​สถา​ปนา​สิ่งสารพัดไว้​

ผู้​ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้น
คือ​ ผู้​ที่​ไม่ทำร้ายผู้อื่น​ ​จริงใจต่อพระเจ้า ไม่ยกจิตใจให้แก่รูปเคารพ และไม่พูดหลอกลวง
เขา​จะ​รับ​พระ​พร​ และ​รับ​ความ​ยุติ​ธรรม​ จาก​พระ​เจ้า​
พวกเขาเป็นผู้ที่​แสวงหาพระเจ้า

ประ​ตู​เมือง​เอ๋ย จงเปิดต้อนรับ​กษัตริย์​ผู้​ทรง​พระ​สิริ ผู้​​ได้​เสด็จ​มา
​คือ ​พระ​ยาห์​เวห์จอม​ทัพ ผู้​ทรง​เข้ม​แข็ง​และ​ทรง​อานุ​ภาพใหญ่ยิ่ง

1. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง สรรพสิ่งจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์
พระองค์ทรงครอบครองทุกสิ่ง ทุกสิ่งเป็นของพระองค์

ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา แม้จำเป็นต้องเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่เราเคยหว่านไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แต่ถึงกระนั้น ทุกสิ่งยังอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด
พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลับกลายเป็นผลดีต่อเราได้

2. ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า จะได้รับพระพร
แต่ผู้ที่จะเข้าเผ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องกลับใจจากบาปโดยตั้งใจกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ
ยกจิตใจของเขาให้เป็นของพระเจ้า

ทุกสถานการณ์คลี่คลาย กลายเป็นพระพรได้
เพียงแต่เราจะกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ
มายืนต่อพระพักตร์พระเจ้า ด้วยท่าทีถ่อมใจ ปรารถนาความช่วยเหลือจากพระองค์

จิตใจเอ๋ย จงเปิดต้อนรับพระองค์ ผู้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ
ต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจ ในฐานะกษัตริย์ของเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ ผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเขา ”