สรุป สดุดี 27

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเขา เขาจึงมีชัยชนะเหนือศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 27 ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา เราชนะแน่นอน

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

พระเจ้าทรง​เป็น​ความ​สว่าง​และ​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระเจ้า​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​อัน​แข็ง​แกร่ง​แห่ง​ชีวิต​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จะ​กลัว​ผู้​ใด​เล่า?

เมื่อ​พวก​คน​ชั่ว​มา​หา​ข้าพ​เจ้า
พวก​เขา​จะ​สะดุด​และ​ล้ม​ลง
แม้​กอง​ทัพ​ตั้ง​ค่าย​สู้​ข้าพ​เจ้า
ใจ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว เพราะข้าพ​เจ้า​​วาง​ใจ​ในพระ​เจ้า​

ข้าพ​เจ้า​ทูล​ว่า
ขอ​ให้ข้าพ​เจ้า​เสาะ​แสวง​หา​​พระเจ้าตลอดชีวิต
เพื่อ​จะ​​พินิจ​พิจาร​ณา​ความงาม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ซ่อน​ข้าพ​เจ้า​ไว้​ใน​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์ ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก
พระ​องค์​จะ​ทรงให้ข้าพเจ้าชนะ​ศัตรู​
และ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ถวายสรรเสริญแด่​พระ​องค์​

ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย พระ​องค์​ตรัส​กับ​เจ้า​ว่า “จง​แสวง​หา​หน้า​ของ​เรา”

แล้วดาวิดก็อธิษฐาน ว่า

ข้า​พระ​องค์​จะ​แสวง​หา​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ฟัง เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล
ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​และ​ตรัส​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ข้า​พระ​องค์

ขออย่าละ​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์
แม้​บิดา​และ​มาร​ดา​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์
แต่​พระเจ้า​จะ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ต่อไป

ขอ​ทรง​สอน​ทางของ​พระ​องค์​แก่​ข้า​พระ​องค์
และ​ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ไป​บนทางราบรื่น
ขอ​​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้พ้นจาก​มือศัตรู

ข้าพ​เจ้า​เชื่อ​แน่​ว่า
ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่ถูกศัตรูฆ่าตายแต่จะได้เห็น​ความ​ดี​ของ​พระเจ้า

จง​รอ​คอยพระเจ้า จง​เข้ม​แข็ง และ​ให้​จิต​ใจ​ของ​ท่าน​กล้า​หาญ​เถิด

1. ถ้าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังปกป้องคุ้มครองเราแล้ว
สิ่งที่จะมาทำร้ายเรานั้น ต้องโค่นพระเจ้าลงให้ได้เสียก่อน

นั่นคือ คนที่ซ่อนตัวในพระเจ้า จะปลอดภัยอย่างแน่นอน

2. ดาวิดปรารถนาให้ตัวเขา แสวงหาพระเจ้าเสมอ
เพื่อจะได้พิจารณาอยู่เสมอ ถึงความงามของพระเจ้า
ซึ่งหมายถึงพิจารณา พระคุณ พระกรุณา พระ​เมตตา ความ​ดี ความอ่อนโยน และความบริบูรณ์ของพระเจ้า​

ขณะเดียวกัน ดาวิดก็รู้ตัวว่า ด้วยความเป็นมนุษย์ เขาไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่อง
เขาจึงบอกพระเจ้าว่า สิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดที่เขาทูลขอต่อพระเจ้า คือ
ให้เขาสามารถทำสิ่งนี้ได้ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเขา

วันนี้เราเห็นคุณค่าของการได้เสาะแสวงหาพระเจ้า อย่างที่ดาวิดเห็นคุณค่าแล้วหรือยัง?
วันนี้เราจ่ายราคาอะไรบ้าง เพื่อให้เราได้เสาะแสวงหาพระเจ้า เพื่อที่จะพบพระองค์และรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้น?

3. พระเจ้าตรัสกับจิตใจของดาวิด ว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา”
ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราทั้งหลายแสวงหาที่จะพบกับพระเจ้า
แล้วพระองค์จะทรงให้เราพบพระองค์ได้

วันนี้ ให้เราพูดกับจิตใจของเรา ให้จิตใจรู้ตัวว่า
“จิตใจเอ๋ย รู้ไหม พระเจ้าเรียกให้เจ้าแสวงหาพระเจ้า นะ”

4. วิธีที่จะเผชิญกับสารพัดปัญหา คือ
จง​รอ​คอยพระเจ้า จง​เข้ม​แข็งและ​กล้า​หาญด้วยความวางใจในพระเจ้า

คำคม

“ ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า จะพบกับพระองค์ และพบความปลอดภัย ”