สรุป สดุดี 28

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และแสดงความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาอย่างแน่นอน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 28 เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์จะทรงสดับฟัง

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ศิลา​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรงตอบคำร้องทูลของข้า​พระ​องค์
มิฉะนั้นข้า​พระ​องค์​จะ​เป็น​เหมือน​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ลง​ไป​ยัง​หลุม​มรณา

ขอ​อย่า​ทรง​กวาด​ข้า​พระ​องค์​ไป​พร้อม​กับ​คน​ชั่ว
ผู้​ปอง​ร้ายเพื่อนบ้าน​ของ​เขา
ขอ​ทรง​ตอบ​สนอง​พวก​เขา​ตาม​ความ​ชั่วของ​เขา
เพราะ​พวก​เขา​ไม่​นับ​ถือ​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระเจ้า
พระ​องค์​จะ​ทรงทำลายพวกเขาอย่างราบคาบ

สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เสียง​วิง​วอน​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระเจ้าทรง​เป็น​กำ​ลัง​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
ข้าพ​เจ้า​จึง​ได้​รับ​ความ​อุป​ถัมภ์ และ​ความ​ปีติ​ยินดี​ยิ่ง

ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ด้วย​บท​เพลง​ของ​ข้าพ​เจ้า
พระเจ้า​ทรง​เป็น​กำ​ลังและที่ลี้ภัย​ของ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ช่วย​ ​ทรง​อวยพร​ และ​ทรง​เลี้ยง​ดู​ ประชากรของพระองค์​เป็น​นิตย์

1. ดาวิดอธิษฐานว่า ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย เขาต้องตายแน่
นั่นคือ ความหวังเขาทั้งหมด วางอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น
ไม่มีทางหนีทีไล่อื่นเลย
ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย ก็จบกัน

แล้วพระเจ้าก็ไม่เคยทำให้ดาวิดผู้วางใจในพระองค์สุดหัวใจต้องผิดหวัง

วันนี้ ให้เราเอาความไว้วางใจของเราทั้งหมดวางไว้ที่พระเจ้า
แล้วอธิษฐานพึ่งพาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ
แล้วเราจะพบว่า สถานการณ์จะคลี่คลายกลายเป็นพระพร

2. คนที่​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า จะ​ได้​รับ​ความ​อุป​ถัมภ์ และ​ชื่นชมยินดีอย่าง​ยิ่ง

วันนี้หากเราต้องการความช่วยเหลือ จงวางใจในพระเจ้า
หากเราต้องการพบกับความชื่นชมยินดีในชีวิต จงวางใจในพระองค์

3. พระเจ้า​ทรง​ช่วย​ ​ทรง​อวยพร​ และ​ทรง​เลี้ยง​ดู​ ประชากรของพระองค์​ตลอดไป
ดังนั้น ถ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้า ที่วางใจในพระองค์
จะได้รับพระพรเต็มล้นมากมายสักเพียงใด

ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย จงวางใจในพระเจ้าเถิด

คำคม

“ คนที่วางใจในพระเจ้า จะเต็มไปด้วยพระพร ความปลอดภัย และความชื่นชมยินดี ”