สรุป สดุดี 30

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็นความอุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ชีวิตของเขา เขาจึงจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 30 ผู้ที่ให้พระเจ้าเป็นผู้อัปถัมภ์ของเขา จะพบความรุ่งเรืองและความยินดี

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ดึง​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น​มาให้พ้น​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์​
ข้า​พระ​องค์​ได้​ทูล​ขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​จาก​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​ให้​หาย
พระ​องค์​ทรง​ช่วยข้า​พระ​องค์​ให้รอดพ้นความ​ตาย

ความ​กริ้ว​ของ​พระ​องค์​นั้น​เป็น​แต่​ชั่ว​ขณะ​หนึ่ง
แต่​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​องค์​นั้น​ตลอด​ชีวิต
การ​ร้อง​ไห้​อาจ​จะ​คง​อยู่​สัก​คืน​หนึ่ง
แต่​ความ​ยินดี​จะ​มา​เวลา​เช้า

​ใน​พระเจ้าข้าพระองค์จะพบความ​เจริญ​รุ่ง​เรือง และจะพูดว่า
“ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เลย”

โดย​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​องค์ ​ข้า​พระ​องค์​จะมั่นคงแข็ง​แกร่ง
แต่ถ้า​พระ​องค์​ซ่อน​พระ​พักตร์ ข้า​พระ​องค์​ก็​จะใจ​เสีย

ขอ​ทรง​ฟัง​และ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ข้า​พระ​องค์”
พระ​องค์​ได้​ทรง​เปลี่ยน​การ​ไว้​ทุกข์​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​การ​เต้น​รำ
พระ​องค์​ทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็น​ความ​ยินดี
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​องค์​และ​ไม่​นิ่ง​เงียบ
ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. เมื่อเราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจ เราจะไม่ผิดหวัง
นอกจากพระองค์ทรงช่วยเราพ้นปัญหาแล้ว ยังทำให้เราจำเริญขึ้น และพบความชื่นชมยินดีในชีวิต

อย่าให้เรารอช้าอีกต่อไป
รีบเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ทูลต่อพระองค์ถึงทุกสิ่งที่ปรารถนาให้พระองค์ทรงช่วยเราเถิด

2. เมื่อเราทำบาป พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยเพียงชั่ว​ขณะ​หนึ่ง เพียงแต่เรากลับใจเท่านั้น
เราก็จะพบกับ​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​องค์​​ตลอด​ไป

วันนี้ การ​ร้อง​ไห้​อาจ​จะอ้อยอิ่ง​อยู่​สัก​คืน​หนึ่ง
แต่​เวลา​เช้า เราก็จะพบกับความ​ยินดี​แล้ว

จงหวังใจในพระเจ้า กลับมาหาพระองค์ด้วยจริงใจ แล้วรอคอยการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์

3. ถ้าพระเจ้าทรงโปรด​ปราน​เรา เราก็จะมั่นคงแข็ง​แกร่ง
แต่ถ้า​พระ​องค์​จงใจซ่อน​พระ​พักตร์ของพระองค์จากเรา เนื่องจากเราไม่ยอมกลับใจ
เมื่อนั้นต่อให้เรามีทุกอย่าง และดูเหมือนแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ตาม
เรากำลังยืนอยู่ในจุดที่อันตรายและไม่มั่นคงอย่างที่สุด

พระเจ้าทรงโปรดปราน ลูกของพระองค์ คือ เราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
ให้เราดำเนินชีวิตสมกับเป็นลูกของพระเจ้า
โดยการถ่อมใจลงกลับใจจากบาป
และเลือกดำเนินชีวิตตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

4. พระเจ้าทรง​สามารถเปลี่ยนความโศกเศร้าของเราในวันนี้ ให้กลายเป็น​ความ​ชื่นชมยินดีได้
ให้เรานำความโศกเศร้าของเรา มาทูลและมอบไว้กับพระเจ้าเถิด
พระองค์เองจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับเรา

คำคม

“ ความทุกข์วันนี้ เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะในวันพรุ่งนี้ได้ เมื่อเรานำมันมาทูลต่อพระเจ้า ”