สรุป สดุดี 31

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองและช่วยเขาให้พ้นจากแผนการชั่วร้ายของศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 31 ผู้ลี้ภัยในพระเจ้า จะปลอดภัย

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​ใน​พระ​องค์ ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย​เลย
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​ภัย​โดย​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​โดย​เร็ว​เถิด ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
ขอ​ทรง​นำ​ทาง​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ปลด​ข้า​พระ​องค์​ออก​จาก​ข่าย​ที่​ดัก​ข้า​พระ​องค์​อยู่

ข้า​พระ​องค์​มอบ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​เกลียด​พวก​ที่​นับ​ถือ​พระ​เทียม​เท็จ
แต่​ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์
ข้า​พระ​องค์​จะ​เปรม​ปรีดิ์​และ​ยินดี​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
เพราะพระ​องค์​ทรง​ทราบ​​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​วาง​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​ที่​ปลอดภัย

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​กำ​ลัง​ทุกข์ใจ ทั้ง​จิตใจ​และ​ร่าง​กาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​​ก็​ร่วง​โรย​ไป
ปี​เดือน​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​หมด​ไป​ด้วย​การ​ถอน​หาย​ใจ
กำ​ลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ลง​
เพราะ​ความ​ชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​กลาย​เป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​อย่าง​มาก​ของ​เพื่อน​บ้าน
เป็น​ที่​หวาด​กลัว​ของ​คน​คุ้น​เคย
ไม่​มี​ใคร​ใส่​ใจข้า​พระ​องค์​เป็น​เหมือน​ภา​ชนะ​แตก
​ข้า​พระ​องค์​มี​ความ​หวาด​กลัว​อยู่​ทุก​ด้าน
ศัตรูก็ร่วม​กัน​คิด​แผน​การ​​จะ​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์
วัน​เวลา​ของ​ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

ขอ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ทอ​แสง​เหนือ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย แต่ขอ​ให้​คน​อธรรม​อับ​อาย

พระ​องค์​ทรง​สะสม​สิ่งดีมากมายให้​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ​ผู้​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​กำ​บัง​เขา​ไว้​ใน​ที่​กำบัง​ของพระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​แก่​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​อัศ​จรรย์
ข้า​พระ​องค์​ตก​ใจ เมื่อคิดไปว่า ข้าพระองค์​ถูก​ตัด​ขาด​ไป​พ้น​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์​แล้ว
แต่​พระ​องค์​ยังทรง​​ช่วย​เหลือ​จาก​พระ​องค์

จง​รัก​พระเจ้า
พระองค์ทรง​ปก​ป้อง​คน​ซื่อ​สัตย์
แต่​ทรง​ตอบ​แทน​ผู้​ทำ​การ​ยโส​อย่าง​เต็ม​ขนาด
จง​เข้ม​แข็ง และกล้า​หาญ​เถิด ผู้​รอ​คอย​พระเจ้า

1. คำอธิษฐานของดาวิด แสดงความทุกข์ ความหวาดกลัว ความอ่อนแอของเขา ออกมา
ต่อพระเจ้า โดยไม่ต้องปิดบัง
แล้วเขาก็ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นในความรักมั่นคง ความเข้มแข็ง และฤทธานุภาพของพระเจ้า
ดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่า เขาผู้อ่อนแอจะปลอดภัยแน่เพราะเขาได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าผู้ทรงเข้มแช็ง

วันนี้ หากเรารู้ตัวว่าตนเองอ่อนแอ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
จงเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ทูลความอ่อนแอของเราต่อพระเจ้า
แล้วพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง ผู้ทรงมีความรักมั่นคงต่อเรานั้น
จะทรงช่วยกู้เราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างสง่างาม

2. ดาวิดทูลว่า กำ​ลัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ลง​ เพราะ​ความ​ชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์
เขาไม่ได้บอกว่าตนเป็นคนดี เขารู้ตัวดีว่ามีความผิดพลาดหลายอย่างในชีวิต
แต่เขาขอเป็นคนชั่วผู้มาขอความเมตตาจากพระเจ้า มาเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า
และพระองค์ไม่ปฏิเสธเขา พระองค์ทรงตอบคำร้องทูลของเขา

วันนี้ แม้ว่าเรายังคงมีจุดอ่อนอีกหลายอย่างในชีวิต
แต่ถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ และเข้ามาด้วยท่าทีที่ปรารถนาจะพึ่งพิงพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงปฏิเสธเลย
พระองค์พร้อมที่จะประทานพระคุณและพระเมตตาอย่างเหลือล้นแก่เรา

3. ท่าทีที่เราควรมีต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา ก็คือ
รักพระเจ้า สัตย์ซื่อต่อพระองค์ ​เข้ม​แข็งด้วยความเชื่อ และ​รอ​คอย​พระเจ้า

คำคม

“ คนอ่อนแอที่มีพระเจ้าเป็นที่กำบังเข้มแข็ง เขาจะแข็งแกร่งอย่างที่สุด ”