สรุป สดุดี 32

ภาพรวม

  • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงอภัยความบาปผิดของเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 32 ผู้ที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้า คือผู้ที่มีความสุขที่แท้จริง

ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ว่า

บุค​คล​ผู้ที่ได้รับ​การ​ละ​เมิด ​ก็​เป็น​สุข
คือ​ ผู้​ที่ทรง​กลบ​เกลื่อนบาป​ให้

บุค​คล​ผู้ที่พระเจ้ามิ​ได้​ทรง​ถือ​โทษ​ก็​เป็น​สุข
คือ ​ผู้​ที่​ไม่​มี​การ​หลอก​ลวง​ใน​จิตใจ​ของ​เขา

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ไม่​สาร​ภาพ​บาป
ร่าง​กาย​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ทรุด​โทรม​ไป
พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​หนัก​อยู่​บน​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​วัน​ทั้ง​คืน

เมื่อข้า​พระ​องค์ มิ​ได้​ปก​ปิด​ความ​ชั่ว​​ไว้ แต่สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​พระ​องค์
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​อภัย​ความ​บาปชั่ว​ของ​ข้า​พระ​องค์

​ให้คนที่​​จงรัก​ภักดีอธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​องค์ ใน​เวลา​ที่​จะ​พบ​พระ​องค์​ได้
ใน​เวลาที่ภัยพิบัติมีมาก ภัยนั้นจะ​ไม่​มา​ถึง​เขา

พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​กำ​บัง​ของ​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ปก​ป้อง​ข้า​พระ​องค์​จาก​ความ​ยาก​ลำบาก
พระ​องค์​ทรง​ประทานชัยชนะแก่​ข้า​พระ​องค์​

พระเจ้าจะ​แนะ​นำ​ ​สอน​ และ​ให้​คำ​ปรึก​ษา​ ​ถึง​ทาง​ที่​เรา​ควร​จะ​เดิน​ไป
อย่า​เป็น​เหมือน​ม้า​หรือ​ล่อ​ที่​ปราศ​จาก​ความ​เข้า​ใจ
ซึ่ง​ต้อง​ติด​สาย​ผ่า​ปาก​และ​บัง​เหียน มิ​ฉะนั้น​มัน​จะ​ไม่​ยอมเชื่อฟัง

อัน​ความ​ทุกข์​ของ​คน​อธรรม​นั้น​มี​มาก
แต่​ความ​รัก​มั่น​คง​จะ​ล้อม​บุคคล​ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า

จง​ยินดี​และ​เปรม​ปรีดิ์ ในพระเจ้าเถิด

1. เมื่อเราทำบาป
หากยอมไม่สารภาพบาปต่อพระเจ้า บาปนั้นก็จะทำร้ายเราให้ทรุด​โทรม​ไป ทั้งร่างกายและจิตใจ
เมื่อเราสารภาพต่อพระเจ้า พระเจ้าจะทรงอภัยบาปนั้นให้แก่เรา

วันนี้ เราจะเลือกทำอย่างไรกับบาปที่เราทำลงไป?
จะเก็บเอาไว้ต่อไปให้มันทำลายเรา หรือ จะนำมาสารภาพต่อพระเจ้าเพื่อรับการอภัย

2. ให้เราอธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​องค์ ใน​เวลา​ที่​จะ​พบ​พระ​องค์​ได้
เวลานี้ เป็นเวลาที่เราพบกับพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา
ให้เราอย่ารอช้า รีบเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อเราจะรอดพ้น ภัยที่จะ​ไม่​มา​ถึง​คนทั้งหลาย

3. พระเจ้าปรารถนาจะ​แนะ​นำ​ ​สอน​ และ​ให้​คำ​ปรึก​ษา​แก่​เรา เพื่อเราจะ​เดิน​ไปในทางที่ถูกต้อง
จงเรียนรู้ และยอมเชื่อฟังพระองค์
เพราะหากเราดื้อรั้น พระเจ้าผู้ทรงรักเรา จะทรงต้องใช้เหตุการณ์ต่างๆมาทำให้เรายอมเชื่อฟังพระองค์

4. คนที่เดินในทางอธรรม จะพบกับ​ความ​ทุกข์​มากมาย
แต่​คนที่ที่​วาง​ใจ​ในพระเจ้า จะพบกับความ​รัก​มั่น​คง​ของพระองค์

ให้เราวางใจในพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ความทุกข์ระทมจะล้อมคนอธรรม แต่ความรักมั่นคงของพระเจ้าจะล้อมคนที่วางใจในพระองค์ ”