สรุป สดุดี 33

ภาพรวม

  • สดุดี​บท​นี้​ ผู้​อธิษฐาน​ได้​เชิญ​ชวน​ให้​สรรเสริญ​พระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 33 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุด สมควรที่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเปรมปรีดิ์

​ผู้​ชอบ​ธรรมทั้งหลาย
จง​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​ใน​พระเจ้า และร้องเพลง​สรร​เสริญ​พระ​องค์
จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​พระ​องค์
จง​เล่น​ดนตรี​อย่าง​คล่อง​แคล่ว​พร้อม​กับ​โห่ร้อง​ยินดี

เพราะพระเจ้าทรง​เที่ยง​ธรรม และทรง​สัตย์​ซื่อ
ทรง​รัก​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​ยุติ​ธรรม
ทรง​เต็ม​ด้วย​ความ​รัก​มั่นคง​
ทรงสร้างฟ้า​สวรรค์​และแผ่นดินโลก ทรงสร้างสรรพสิ่ง ด้วยพระดำรัสของพระองค์
ทรง​ทำ​ลาย​แผน​การ​ของ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
ทรงทำให้แผน​การ​ของ​พระองค์ตั้ง​มั่น​คง​เป็น​นิตย์

ประ​ชา​ชาติ​ที่​พระ​เจ้า​ของ​เขา​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​ก็​เป็น​สุข
​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง​จิต​ใจ​ของ​มนุษย์ทุก​คน
พระ​องค์​จึง​ทรง​ล่วง​รู้​กิจ​การ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พวก​เขา

กอง​ทัพ​ใหญ่หรือม้า​ศึก​มากมาย​ช่วย​ให้​รอด​ไม่​ได้
แต่พระเจ้าทรงช่วย​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ ​ผู้​หวัง​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
ให้รอดพ้น​จาก​ความ​ตาย และ​พ้นจากภัยพิบัติ

จิต​ใจ​ของ​เรา​รอ​คอย​พระเจ้า
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​และ​เป็น​โล่​ของเรา
เพราะ​เรา​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์

ขอ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​อยู่​เหนือ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย

1. เพราะพระเจ้าที่เราไว้วางใจและพึ่งพิงนั้น
ทรง​เที่ยง​ธรรม ทรง​สัตย์​ซื่อ ทรง​เต็ม​ด้วย​ความ​รัก​มั่นคง​
ทรงสร้างฟ้า​สวรรค์​และแผ่นดินโลก

ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใด
ในทุกสถานการณ์เราจึงสมควรชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

2. ​พระเจ้า​ทรง​สร้าง​จิต​ใจ​ของ​เรา พระ​องค์​จึง​ทรง​ล่วง​รู้ทั้งสิ้นในใจของเรา
เมื่อทำบาป จงสารภาพต่อพระองค์อย่าเก็บไว้ แสดงความปรารถนาอยากให้พระองค์ทรงอภัยแก่เรา
เมื่อทุกข์ใจ จงร้องทูลต่อพระองค์ อย่านิ่งเฉย แสดงความปรารถนาอยากให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเรา

3. ทุกสิ่งที่เรามีหรือคาดหวัง ไม่สามารถ​ช่วย​เราได้ทุกสถานการณ์
แต่พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นภัยได้ในทุกสถานการณ์

จง​หวัง​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์ อย่างวางใจ
ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นการ​รอ​คอย​พระเจ้า อย่างสงบ

คำคม

“ คนที่หวังใจในพระเจ้าด้วยท่าทีที่ยำเกรงพระองค์ จะไม่มีวันผิดหวัง ”