สรุป สดุดี 35

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากคู่อริที่วางแผนชั่วร้ายทำร้ายเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 35 พระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์ให้พ้นจากมือของศัตรู

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​สู้​ผู้​ที่​สู้​กับ​ข้า​พระ​องค์
และ​ขอทรง​ลุก​ขึ้น​ช่วย​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ตรัส​กับ​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ว่า
“เรา​เป็น​ความ​รอด​ของ​เจ้า”

ขอ​ทรงให้ผู้​ที่​จ้อง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​นั้น​อับ​อาย​ ให้​แผน​การของพวกเขาจะล้มเหลวไป
ขอ​ให้​ความ​พินาศ​มา​ถึง​พวก​เขา​โดย​ไม่​ทัน​รู้​ตัว
ขอ​ให้​ตา​ข่าย​ที่​เขา​ซ่อน​ไว้​นั้น​ดักจับ​เขา​เอง

แล้ว​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​เปรม​ปรีดิ์​​ใน​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์
และจะ​กล่าว​ว่า
“ข้า​แต่​พระเจ้า ผู้​ใด​เล่า​เหมือน​พระ​องค์? ​ผู้​ทรง​ช่วย​กู้​คน​อ่อน​แอ​ให้​พ้น​จาก​คน​ที่​แข็ง​แรง​กว่า​เขา”

คนชั่วร้าย​ตอบ​แทน​ความ​ดี​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ด้วย​ความ​ชั่ว
เมื่อ​พวก​เขา​ป่วย ข้า​พระ​องค์​ก็อธิษ​ฐานเพื่อพวกเขา อย่างสุดจิตสุดใจ
แต่​พอ​ข้า​พระ​องค์​สะดุด พวก​เขา​ก็​ยินดี และมาซ้ำเติมข้าพระองค์​ไม่​หยุด​หย่อน

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​จาก​การ​ปอง​ร้าย​ของ​เขา
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์และ​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ ท่าม​กลาง​คน​เป็น​อัน​มาก

พระ​องค์​ได้​ทอด​พระ​เนตรสิ่งที่พวกเขาทำต่อข้าพระองค์​แล้ว
ขอ​ทรง​ลุกขึ้น เพื่อ​ปก​ป้อง​สิทธิ​ของ​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์​ตาม​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ให้​พวก​เขา​อับ​อาย​
ขอ​ให้​คน​เห็นว่า
“พระเจ้าทรง​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​สม​บูรณ์​พูนสุข​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”
แล้ว​ลิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ตลอดไป

1. ถ้าพระเจ้าตรัสกับใครว่า “เรา​เป็น​ความ​รอด​ของ​เจ้า”
คนนั้นจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้น

วันนี้ พระเจ้าทรงตรัสกับเราว่า
พระองค์ทรงเป็นความรอดของเรา โดยทางพระเยซูคริสต์
ดังนั้นเรารู้และมั่นใจได้เลยว่า เราจะปลอดภัยอย่างแน่นอน

2. พระเจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​คน​อ่อน​แอ​ ให้​พ้น​จาก​คน​ที่​แข็ง​แรง​
ดังนั้นคนที่พึ่งพิงพระเจ้า ไม่สำคัญว่าเขาจะอ่อนแอแค่ไหน หรือคนที่ข่มเหงเขาจะแข็งแรงแค่ไหน
เพราะพระเจ้าที่เขาไว้วางใจนั้น ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง ทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งใดๆ

วันนี้ไม่ว่า เราจะอ่อนแอแค่ไหน หรือปัญหาของเราจะใหญ่โตสักเพียงใด
พระเจ้าทรงช่วยเราได้

3. เมื่อดาวิดถูกตอบแทนด้วยการร้าย ทั้งที่เขาทำสิ่งที่ดีแก่คนเหล่านั้น
สิ่งที่ดาวิดทำ ก็คือ นำเรื่องราวมาฟ้องพระเจ้า ผู้ทรงยุติธรรม

วันนี้หากเราได้รับความอยุติธรรม จงนำเรื่องราวนั้นมาร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมเถิด

4. “พระเจ้าทรง​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​สม​บูรณ์​พูนสุข​ของ​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์”
พระเจ้าชอบให้คนของพระองค์มีความสุข ความเจริญ
และสิ่งใดที่พระเจ้าปรารถนา จะมีผู้ใดขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นได้เล่า

จงติดตามพระเจ้า วางใจในพระองค์ และปรนนิบัติพระองค์เถิด

คำคม

“ แม้จะอ่อนแอสักเพียงใด ก็ยังจะปลอดภัย เมื่ออยู่ในพระทรวงของพระบิดา ”