สรุป สดุดี 41

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาโรคของเขาและช่วยเขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 41 เมื่อทำบาปแล้วสารภาพต่อพระเจ้าจะได้รับการอภัย

ดาวิดเริ่มด้วยการพูดถึงความจริงในฝ่ายวิญญาณ ว่า

ผู้​ใด​เอา​ใจ​ใส่​คน​จนนั้น
พระเจ้าจะ​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​ใน​วัน​ยาก​ลำ​บาก
พระเจ้า​จะ​ทรง​ป้อง​กัน​และ​รัก​ษา​ชีวิต​เขา​ไว้
เขา​จะ​ได้​รับ​พระ​พร​ใน​แผ่น​ดิน​ที่เขาอยู่
เมื่อ​เขาเจ็บป่วย พระเจ้าจะ​ทรง​รัก​ษา​เขา​ให้​หาย​ดี

แล้วดาวิดก็อธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์

​คนมากมาย​ที่​เกลียด​ข้าพระองค์ ก็คิด​ปอง​ร้าย​ข้าพระองค์
แม้​แต่​เพื่อน​สนิท​ผู้​ที่​ข้าพ​เจ้า​ไว้​วาง​ใจ ผู้​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ของ​ข้า​พระองค์ก็​ยก​ส้น​เท้า​ใส่​ข้าพ​ระองค์

ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ยก​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น
เมื่อ​ศัตรู​ไม่​ได้​​มี​ชัย​เหนือ​ข้า​พระ​องค์ แล้วข้า​พระ​องค์​จึง​ทราบ​ว่า
พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ค้ำ​ชู​ข้า​พระ​องค์​ไว้
เพราะ​ความ​สัตย์​สุ​จริต​ของ​ข้า​พระ​องค์
และ​ทรง​ตั้ง​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. คนที่เมตตา ​เอา​ใจ​ใส่​ คน​ยากจน
เขากำลังเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าสำแดงความรักพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนเหล่านั้น
ดังนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับเขา
พระเจ้าเองจะทรงช่วยเขา และจงทรงอวยพระพรเขา
พระเจ้า​จะ​ทรง​ป้อง​กัน​และ​รัก​ษา​ชีวิต​เขา​ไว้

การช่วยเหลือคนยากจน จึงเป็นการสะสมพระพรเอาไว้สำหรับตนเอง ทั้งบนโลกนี้และบนสวรรค์
นั่นคือ โอกาสที่ได้ช่วยคนยากจนเป็นโอกาสแห่งพระพร

2. ดาวิดอธิษฐาน ว่า ขอพระเจ้า​ทรง​พระ​กรุ​ณา​เขา และ ขอ​ทรง​รักษา​เขาให้หายป่วย
ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดี
แต่เพราะเขาเป็นคนที่ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์ และได้สำนึกตัวแล้ว

วันนี้ พระเจ้าทรงพร้อมที่จะเมตตาเรา
ไม่ใช่เมื่อเราไม่ได้ทำผิดบาปอะไรเลย แต่เมื่อแม้เราได้ทำผิดบาปและพระเจ้าทรงเตือนเรา แล้วเรารีบถ่อมตัวลง กลับใจเสียใหม่
ด้วยท่าทีเช่นนี้ เราจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

3. ดาวิดได้พบกับเหตุการณ์ที่ ​คนมากมาย​​เกลียดชังและคิด​ปอง​ร้าย​เขา
แม้​แต่​เพื่อน​สนิท​ ผู้​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ของเขาก็​ยังทรยศเขา

ช่างเป็นเหตุการณ์ที่แสนระทมทุกข์
เขาคงไม่เข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขา ในช่วงเวลานั้น

แต่ความจริงแล้วเป็นแผนการของพระเจ้า
ที่จะพยากรณ์ถึง พระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด
จะพบเจอแบบเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดในครั้งนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้
พระเจ้าทรงมีเหตุผล เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในเวลานี้
แต่ทั้งหมดก็เพื่อแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นจะสำเร็จ

4. ดาวิดกล่าวโดยพระวิญญาณ ว่า
เมื่อพระเจ้าทรงยกเขาขึ้น และให้มีชัยเหนือศัตรู จึง​ทราบ​ได้ว่า
พระ​องค์​พอ​พระ​ทัยเขา
เพราะ​ความ​สัตย์​สุ​จริต​ของ​เขา พระเจ้าจึง​ทรง​ตั้งเขาไว้​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

ซึ่งสิ่งนี้ เล็งถึง พระเยซูอย่างชัดเจน
พระบิดาพอพระทัยในพระเยซู ผู้ทรงเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขน
พระบิดาจึงทรงยกพระเยซูขึ้นจากความตาย มีชัยเหนือความตาย
เพราะความชอบธรรมที่พระองค์ทรงกระทำโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
พระบิดาจึงทรงตั้งพระเยซูให้เป็นปุโรหิตสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ผู้ที่เมตตาผู้อื่น จะได้รับพระเมตตาตอบ ”