สรุป สดุดี 42

ภาพรวม

  • ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า จะรอคอยพระองค์และตั้งความหวังทั้งหมดไว้ที่พระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 42 จงหวังใจในพระเจ้าเสมอ ในทุกสถานการณ์

ผู้แต่งบทเพลง(ซึ่งน่าจะเป็นดาวิด) ได้แต่งบทเพลง ว่า

กวาง​ดิ้นรนหา​ธาร​น้ำ​ฉัน​ใด
จิต​ใจของ​ข้า​พระ​องค์​หิวกระหายหา​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​ฉัน​นั้น
​ข้า​พระ​องค์​ปรารถนาที่จะ​ได้​เห็น​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

ข้า​พระ​องค์ทุกข์ใจ​ทั้ง​วัน​คืน
​คน​ก็เยาะเย้ยข้าพระองค์ ​ว่า
“พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน?”

จิตใจของข้า​พระ​องค์​ระลึก​ถึง​ไปร่วมนมัสการใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​เจ้า อีกครั้ง

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย ไฉน​เจ้า​จึง​ฝ่อ​อยู่?
ไฉน​เจ้า​จึง​กระ​สับ​กระ​ส่าย​อยู่​ภาย​ใน?
จง​หวัง​ใน​พระ​เจ้า
เพราะ​ข้า​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​อีก
ผู้​ทรง​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด

ข้า​แต่​พระ​เจ้า จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ฝ่อ​อยู่​ภาย​ใน
ดังนั้น ข้า​พระ​องค์​จึง​ระลึก​ถึง​พระ​องค์

ในยามทุกอย่างสดใสข้าพเจ้าเห็นความ​รัก​มั่นคงของพระองค์
ในยามมืดมิดข้าพ​เจ้าก็ยังสรรเสริญและอธิษฐานต่อพระองค์

จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย อย่ามัวแต่ท้อใจ จง​หวัง​ใน​พระ​เจ้าเถิด

1. จิตใจที่หิวกระหายพระเจ้า หวังใจในพระเจ้า
จะได้พบกับพระองค์ และได้รับการช่วยกู้จากความทุกข์ยากทั้งสิ้น

ทุกวันนี้ เราหิวพระเจ้า หรือ หิวน้ำ หรือ หิวสิ่งอื่น อันไหนมากกว่ากัน?

2. เมื่อจิต​ใจ​ของของเรา ท้อถอย​อยู่​ภาย​ในเรา
สิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่ง คือ
​ระลึก​ถึง​พระ​เจ้า ระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์
เพราะนั่นจะทำให้จิตใจของเรามีกำลังและชื่นบานขึ้นอีกครั้ง

อย่ามัวแต่ท้อใจ จงลุกขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

คำคม

“ จิตใจเอ๋ย ไม่ต้องท้อถอยอีกต่อไปแล้ว เพราะพระเจ้าของเจ้า ทรงรักและห่วงใยเจ้า ”