สรุป สดุดี 43

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีนี้อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงประทานความยุติธรรมและความช่วยเหลือแก่เขา ในวันแห่งความยากลำบากของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 43 ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยในพระเจ้า จะได้รับการช่วยกู้

ผู้แต่งสดุดีบทนี้ (ซึ่งน่าจะเป็นดาวิด) อธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ประ​ทาน​ความ​เป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์ ให้​พ้น​จาก​คน​​อยุติ​ธรรม
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ลี้​ภัย

บัดนี้​ข้า​พระ​องค์​กำลังอยู่​อย่าง​ทุกข์​โศก เพราะ​การ​บีบ​บัง​คับ​ของ​ศัตรู
ขอความ​สว่าง​และ​ความ​จริง​ของ​พระ​องค์​ ​นำ​ข้า​พระ​องค์ ​มา​ยัง​​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะ​ไป​มีความ​ยินดี​อย่าง​ที่​สุด​
และ​จะ​ยก​ย่อง​สรรเสริญพระ​องค์​

แล้วแต่งสดุดีบทนี้ หันมาพูดกับจิตใจของตนเองว่า
“จิต​ใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระ​เจ้า เพราะ​ข้า​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​อีก”

1. เมื่อผู้แต่งสดุดีนี้ พบกับความทุกข์อย่างยิ่ง
เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำเขาไปยังที่ประทับของพระองค์
เพราะที่นั่นเขาจะพบกับความยินดีอย่างยิ่ง

ยามที่เราทุกข์ใจ ให้เรารีบเข้ามาอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์
ด้วยการดึงจิตใจของเรา ระลึกถึงพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์
เพราะที่นั่นจิตใจของเราจะได้รับการปลอบประโลม และความยินดี

2.คำอธิษฐานนี้กล่าวว่า
“ขอความ​สว่าง​และ​ความ​จริง​ของ​พระ​องค์​ ​นำ​ข้า​พระ​องค์ ​มา​ยัง​​ที่​ประ​ทับ​ของ​พระ​องค์”

เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซู
ผู้เป็นความสว่าง
ยน. 8:12
พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ว่า “เรา​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก คน​ที่​ตาม​เรา​มา​จะ​ไม่​ต้อง​เดิน​ใน​ความ​มืด แต่​จะ​มี​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต”
ยน. 14:6
พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา

พระเยซูทรงเป็นความสว่างและความจริง ที่จะนำมนุษย์ไปสู่พระเจ้า
เพื่อความชื่นชมยินดีอันเต็มเปี่ยมจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลาย

คำคม

“ จิตใจที่ทุกข์ระทม จะกลายเป็นจิตใจที่เบิกบาน เมื่อได้มาอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ”