สรุป สดุดี 44

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขา เหมือนอย่างที่ทรงเคยช่วยแล้วในอดีตกาล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 44 พระเจ้าเคยช่วยในอดีตได้อย่างไร ปัจจุบันพระองค์ก็ยังคงสามารถช่วยได้เช่นนั้น

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ได้​ยินถึง​พระ​ราช​กิจ​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ใน​สมัย​​โบ​ราณ​กาล​นั้น
พระ​องค์​ทรง​ขับ​ไล่​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ออก​ไป
แต่​พระ​องค์​ทรงให้​บรรพ​บุรุษของพวกข้าพระองค์ได้อาศัยที่นี่
​เขา​ทั้ง​หลาย​ไม่​ได้​ยึด​แผ่น​ดิน​นั้น​ด้วย​ดาบ​ของ​เขา​เอง
แต่​โดย​พระ​หัตถ์​ขวาของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​เขา​เหล่า​นั้น

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ​กษัตริย์​ของ​ข้า​พระ​องค์ ขอ​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แก่​อิสราเอล
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลายสามารถ​ต่อ​สู้​ศัตรูได้โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​วาง​ใจ​ใน​คัน​ธนูและ​ดาบ​ของ​ข้า​พระ​องค์
แต่​วางในในพระ​องค์​
​พวก​ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

แต่บัดนี้
​พระ​องค์​ทรง​ทอด​ทิ้ง​พวกข้า​พระ​องค์ และ​ให้​ขาย​หน้า
พระ​องค์​ทรง​ให้​พวกข้า​พระ​องค์พ่ายแพ้​ศัตรู
พระ​องค์​ทรง​กระ​จาย​พวก​ข้า​พระ​องค์ ​ไป​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
พระ​องค์​ทรง​ขาย​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ไป​ด้วย​ราคา​ถูก ไม่​ทรง​ได้​อะไร​จาก​การ​ขาย​นั้น
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้พวก​ข้า​พระ​องค์ เป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​และ​ดู​หมิ่น​
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์ ​เป็น​คำ​ล้อ​เลียน​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ

สิ่ง​ทั้ง​ปวง​นี้​เกิด​กับพวก​ข้า​พระ​องค์​
แม้​ว่า​พวก​ข้า​พระ​องค์​ไม่​ได้​ลืม​พระ​องค์ หรือ​ทำ​ผิด​ต่อ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์
จิต​ใจ​ของพวก​ข้า​พระ​องค์​​ก็​มิ​ได้​หันเหไป​จาก​ทาง​ของ​พระ​องค์

พระองค์ทรงทราบดีว่า
พวกข้า​พระ​องค์ไม่​​ได้​ลืมพระ​เจ้า หรือ​พนม​มือ​ของ​ตน​ไหว้​พระ​อื่น

เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ถูก​ฆ่า​วัน​ยัง​ค่ำ
และ​ถูก​นับ​ว่า​เป็น​แกะ​สำ​หรับ​เอา​ไป​ฆ่า

ขอ​ทรง​ตื่น​ขึ้น​เถิด
ขอ​อย่า​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​เป็นนิตย์
ขออย่า​ทรง​ลืม​ความ​ทุกข์​ยาก​ที่​พวกข้า​พระ​องค์​ได้รับนี้
ขอ​ทรง​ลุก​ขึ้น​มา​ช่วย​พวกข้า​พระ​องค์​​เถิด
ขอ​ทรง​ไถ่​พวก​ข้า​พระ​องค์​เพื่อ​เห็น​แก่​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์

1. เมื่อผู้เขียนสดุดีบทนี้(ซึ่งน่าจะเป็นดาวิด) ระลึกถึงสิ่งที่เขาได้เคยรับรู้มาก่อนว่า
พระเจ้าเคยช่วยประชากรของพระองค์อย่างอัศจรรย์ในอดีตที่ผ่านมา

ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่า พระเจ้าทรงสามารถช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากศัตรูในวันนี้ได้

พระเจ้าทรงเคยช่วยเรามาแล้วในอดีต
วันนี้ก็เช่นกัน พระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงทรงสามารถช่วยเราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในวันนี้ไปได้

2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน ที่ชนชาติของเขาพ่ายแพ้​ศัตรู ถูกจับตัว​ไปอยู่​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
จนเป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​และ​ดู​หมิ่น​

ผู้เขียนรู้ดีว่า เป็นเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้

ดังนั้นเขาจึงร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
เพราะเขารู้ว่า ก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้น ที่ทำให้สถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายลงในทางที่ดีได้

3. เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน ทั้งที่เขายังคงติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์
พระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างสำหรับเขา ซึ่งในที่สุดจะนำผลดีมาสู่เขา

แต่ที่สำคัญก็คือว่า
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขานั้น กลายเป็นคำพยากรณ์ที่เล็งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ ในเวลาต่อมา
“เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ถูก​ฆ่า​วัน​ยัง​ค่ำ และ​ถูก​นับ​ว่า​เป็น​แกะ​สำ​หรับ​เอา​ไป​ฆ่า”

เหตุการณ์ที่ไม่น่าชื่นใจที่เกิดขึ้นกับเรานี้
มีพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้สำหรับเรา อยู่ในเหตุการณ์นั้น

คำคม

มีแต่พระเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุดเท่านั้น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราอย่างแท้จริงได้