สรุป สดุดี 47

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงครอบครองเหนือชนชาติทั้งหลาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 47 พระเจ้าเป็นที่ยกย่องท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ตบ​มือ​โห่​ร้อง ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​ ด้วย​ความ​ยินดี
เพราะ​พระเจ้าผู้​เป็น​ที่​น่า​คร้าม​กลัว ทรง​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น

พระเจ้า​ทรง​ปราบ​ปราม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ให้​อยู่​ภาย​ใต้​เรา
พระ​องค์​ทรงเลือก​เรา ให้ได้รับมรดกของผู้ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก

พระ​เจ้า​เสด็จมา​ด้วย​เสียง​โห่​ร้องและ​เสียง​แตร
จง​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​เจ้า ผู้ทรงเป็น​กษัตริย์​ของ​เรา
เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​กษัตริย์​แห่ง​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น
พระ​เจ้า​ประ​ทับ​บน​พระที่​นั่ง​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
บรร​ดา​เจ้า​นาย​ของ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ประ​ชุม​กัน ใน​ฐานะ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​อย่าง​สูง

1. สดุดีบทนี้เล็งถึง การครอบครองของพระคริสต์
พระเจ้า​ทรง​ปราบ​ปราม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ และทรงให้ประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรัก ได้รับมรดก
​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลายจะถูกรวบรวมเข้ามา ใน​ฐานะ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​เจ้า
พระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและพวกเขาที่ยกย่องสรรเสริญพระองค์อย่างสูง

โดยทางพระเยซูคริสต์ ทุกชนชาติได้ถูกรวบรวมเข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้า
พระเยซูทรงเป็นเจ้านายและทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขา(ผู้เชื่อวางใจในพระเยซู)
และพวกเขาจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์

เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า สมควรถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูง
และสมควรถือว่า สิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติด้วยสุดจิตสุดใจของเรา

คำคม

“ พระเจ้าทรงเลือกเรา ให้เป็นประชากรของพระองค์ ผู้จะได้รับพระพร เราควรทำตัวให้สมกับเกียรตินี้ ”