สรุป สดุดี 48

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้ สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงปกป้องและอวยพระพรแก่นครที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย (เยรูซาเล็ม)

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 48 พระเจ้าทรงทำให้นครที่พระองค์ทรงสถิตนั้น มั่นคงและสง่างาม

พระเจ้านั้น​ยิ่ง​ใหญ่​และ​สม​ควร​จะ​สรร​เสริญ​อย่าง​ยิ่ง
​นคร​แห่ง​พระ​เจ้า​ บนภูเขา​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์ สูง​ตระ​หง่าน​งาม​ตระ​การ​ตา
เป็น​ความ​ชื่น​บาน​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น คือ​ ภูเขา​ศิโยน
ซึ่ง​เป็น​นคร​ของ​กษัตริย์​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่

พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์ ว่า​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​อัน​แข็ง​แกร่ง
เพราะ​นี่​แน่ะ พระ​ราชา​ชุมนุม​กัน เพื่อโจมตี
แต่ต้อง​ตก​ใจ กลัว​จน​ตัว​สั่น แล้ว​ก็​แตก​ตื่น​หนี​ไป

พระ​องค์​ทรง​ทำ​ลาย​กอง​เรือ​กำ​ปั่น​แห่ง​ทาร​ชิช​ด้วย​ลม​ตะวัน​ออก

เมื่อ​อยู่​กลาง​พระ​วิหาร​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ไตร่​ตรอง​ถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
คำ​สรร​เสริญ​พระ​องค์ไป​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก​
พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​องค์​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม

จง​เดิน​รอบ​ศิโยน แล้ว​นับ​หอ​คอย ป้อมปราการ​ และพิจาร​ณา​เชิง​เทิน​ของ​ศิโยน​ให้​ดี
เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​บอก​คน​รุ่น​หลัง​ว่า
​พระ​เจ้า ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เรา​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์
พระ​องค์​จะ​ทรง​นำ​เรา​จน​ถึง​ที่​สุด

1. เมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเมืองใด เมืองนั้นย่อมได้รับการปกป้อง ได้รับสง่าราศี และได้รับพระพร
หากเราปรารถนาให้ครอบครัวของเรา เมืองของเรา ประเทศของเรา ได้รับการปกป้อง และพระพร

เราสมควรที่จะอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างจริงใจ
เพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินของเรา
แล้วเมื่อพระเจ้าทรงดลใจให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
จงลุกขึ้นทำสิ่งนั้นอย่างสุดกำลังเถิด

2. ผู้แต่งสดุดีบทนี้ กล่าว่า ถ้าพิจารณาดูรอบๆเยรูซาเล็มให้ดีๆ ก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพระพรเมืองนี้มากเพียงใด

ในทำนองเดียวกัน วันนี้ถ้าเราพิจารณาดูรอบๆชีวิตของเราให้ดีๆ
เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามากมายในชีวิตของเรา
และเห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเราและทรงรักเมตตาเรามากมายเพียงใด

คำคม

“ เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเรา ดังนั้นจะได้รับพระพร ในทุกสถายการณ์แน่นอน ”