สรุป สดุดี 49

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้กล่าวถึง คนที่วาง​ใจ​ใน​ความ​มั่ง​คั่งของตนเอง ไม่ไว้วางใจในพระเจ้า ในที่สุดเขาจะพบในความพินาศตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 49 คนที่วาง​ใจ​ใน​ความ​มั่ง​คั่ง เป็น คน​เขลาอย่างยิ่ง

ชน​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย จง​ฟัง​ข้อ​ความ​แห่งปัญ​ญา

ทำไม​ข้าพ​เจ้า​จะ​ต้อง​กลัว เมื่อ​ความ​ชั่ว​ของ​ผู้​ข่ม​เหง​ราย​ล้อม​ข้าพ​เจ้า?
คือพวกเขาที่วาง​ใจ​ใน​ทรัพย์​สิน​ของ​ตัว และ​โอ้​อวด​ความ​มั่ง​คั่ง​​ของ​ตน

ไม่มีใคร​ไถ่​ ตัวเขาหรือพี่​น้อง​ของเขา​ ​ต่อพระ​เจ้า ได้
เพราะ​ค่า​ไถ่​ชีวิต เพื่อให้เ​ขา​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​นั้น​แพงมาก และ​ไม่​เคย​พอ​เลย
ไม่ว่าจะใช้ทรัพย์มากเพียงใดก็ไม่เพียงพอ

ทั้งคน​มี​ปัญญา​และ​คน​เขลา ​ก็​ล้วนแต่ต้องตายเหมือน​กัน
และ​ละ​ทรัพย์​สิน​ของ​ตน​แก่​คน​อื่น

ถึง​เขา​เคย​เรียก​ที่​ดิน​ของ​ตัว​ตาม​ชื่อ​ของ​ตน
แต่ในที่สุดก็จะไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น

มนุษย์​แม้​มั่ง​คั่ง​ก็​ไม่​อาจ​ยืน​ยง​อยู่​ได้
​คน​โง่​เขลา และ​กับ​คน​ที่​ติด​ตาม​เขา ​ก็​พินาศ​เหมือน​สัตว์​เดีย​รัจ​ฉาน
แดน​คน​ตาย​จะ​เป็น​บ้าน​ของพวก​เขา

แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ไถ่​ชีวิต​ข้าพ​เจ้า​จาก​เงื้อมมือ​ของ​แดน​คน​ตาย
เพราะ​พระ​องค์​จะ​ทรง​รับ​ข้าพ​เจ้า​ไว้

อย่า​กลัว เมื่อใคร​มั่ง​มี​ขึ้น หรือศักดิ์​ศรี​​เพิ่ม​พูนขึ้น
เพราะ​เมื่อ​เขา​ตาย เขา​จะ​เอา​อะไร​ไป​ไม่ได้​เลย
ศักดิ์​ศรี​ของ​เขา​จะ​ไม่​ลง​ไป​กับ​เขา

มนุษย์​แม้​มั่งคั่ง​แต่​หาก​ปราศ​จาก​ความ​เข้า​ใจ
เขา​ก็​พินาศ​เหมือน​สัตว์​เดีย​รัจ​ฉาน

1. คนที่วางใจในทรัพย์สินเงินทอง สักวันเขาจะรู้ความจริงว่า
สิ่งเหล่านั้นช่วยพวกเขาไม่ได้เลย
คนที่วางใจในพระเจ้า
ทั้งในวันนี้ และวันหน้า เขาจะรู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงช่วยเขาได้

2. สิ่งที่มนุษย์ครอบครองอยู่วันนี้ ต่อไปก็จะไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป
แม้แต่ที่ดินที่เคยเรียกด้วยชื่อของเขา ในอนาคตก็จะไม่ใช่ของเขาอยู่ดี

จงฉลาดพอที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อสิ่งของชั่วคราวเหล่านี้
แต่อยู่เพื่อศักดิ์ศรีนิรันดร์ในอนาคต

3. คนอธรรมที่มั่งคั่งขึ้น หรือมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้น
เมื่อเขาตายไป ความมั่งคั่งและศักดิ์ศรี จะไม่ได้ตามเขาไปด้วย
แต่จะเป็นสิ่งกล่าวโทษเขาในสิ่งที่เขาทำ

ส่วนคนที่ให้พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา
เมื่อเขาตายไป เขาจะได้รับรางวัลในสิ่งที่เขาทำเพื่อพระองค์ ขณะที่เขาอยู่บนโลกนี้

คำคม

“ เมื่อตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย แต่เราจะได้รับผลของสิ่งที่เราทำไว้ในโลกนี้ ”