สรุป สดุดี 50

ภาพรวม

  • พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยในเครื่องสัตวบูชา แต่พอพระทัยในการขอบพระคุณพระเจ้าและในคำอธิษฐานที่เราร้องทูลต่อพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 50 เครื่องบูชาที่พระเจ้ายอมรับ คือ การขอบพระคุณด้วยจริงใจ

พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​มหิท​ธิ​ฤทธิ์​ตรัส​​เรียก​แผ่น​ดิน​โลก
ตั้ง​แต่​ทิศ​ตะวัน​ออก​จนถึง​ทิศ​ตะวัน​ตก

พระ​เจ้า​ทรง​ทอ​แสง​ออก​มา จาก​ศิโยน​
ทรง​เสด็จ​มา ด้วยเพลิง​เผา​ผลาญ​และ​มี​พายุ​พัด​รุนแรง​

พระ​องค์​ทรง​เรียก​ฟ้า​สวรรค์​เบื้อง​บน และ​แผ่น​ดิน​โลก
เพื่อ​จะ​ทรง​พิพาก​ษา​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ ว่า

“จง​รวบ​รวม​ผู้​จงรัก​ภักดี​ของ​เรา​มา​ให้​เรา
ผู้​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​กับ​เรา​ด้วย​เครื่อง​สัตว​บูชา”

ประ​ชา​กร​ของ​พระเจ้า​เอ๋ย จง​ฟัง
พระเจ้ามิ​ได้​ตำหนิ​เจ้า ​เรื่อง​เครื่อง​สัตว​บูชา​ของ​เจ้า
พระเจ้าจะ​ไม่​รับ​วัว​หรือ​แพะ ​จาก​​เจ้า
เพราะ​สัตว์​ทุก​ตัว​​เป็น​ของพระเจ้า
พระเจ้า​รู้​จัก​นก​แห่ง​ขุน​เขา​ทุก​ตัว

พระเจ้าไม่เคยหิว แต่สมมติว่า ถ้าพระเจ้า​หิว พระเจ้า​ก็ไม่​จำเป็นต้องบอก​เจ้า
เพราะ​พิภพ​และ​สาร​พัด​ที่​อยู่​ใน​นั้น​เป็น​ของพระเจ้า

จง​ถวาย​เครื่อง​บูชา ​คือ​ การ​ขอบ​พระ​คุณ​แด่​พระ​เจ้า
และ​จง​ร้อง​ทูลพระเจ้า​ใน​วัน​ยาก​ลำ​บาก
พระเจ้า​จะ​ช่วย​กู้​เจ้า
และ​เจ้า​จะ​ถวาย​เกียรติ​แก่​พระเจ้า

แต่​​คน​อธรรมจะไม่​มี​สิทธิ์​ท่อง​กฎ​เกณฑ์​ของพระเจ้า
หรือ​ รับ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระเจ้า​ ด้วย​ปาก​ของ​ตน
เพราะ​พวกเขา​เหวี่ยง​คำ​ของพระเจ้า​ไว้​ข้าง​หลังตน
พวกเขา เข้าพวกกับขโมย กับ​คน​ล่วง​ประ​เวณี
พวกเขาพูดสิ่ง​ชั่ว และ​​หลอก​ลวง
พวกเขานินทา ​ใส่​ร้าย​ พี่​น้อง​ของ​ตน

เมื่อพระเจ้าทรงนิ่ง​เงียบ พวกเขา​คิด​ว่า​พระเจ้าเป็นเหมือนพวกเขา
แต่พระเจ้า​จะ​ตำหนิ​ และ​กล่าว​โทษ​พวกเขา

​ผู้​ที่ลืม​พระ​เจ้า จง​พิ​จาร​ณา​เรื่องนี้
มิฉะนั้น พระเจ้า​จะ​ฉีก และ​จะ​ไม่​มี​สัก​คน​ช่วย​กู้​ได้

ผู้​ถวาย​เครื่อง​บูชา ​คือ​ การ​ขอบ​พระ​คุณ​ก็​ให้​เกียรติ​พระเจ้า
พระองค์จะ​สำ​แดง​ความ​รอด แก่​ผู้​ดำเนินชีวิต​อย่าง​ถูก​ต้อง

1. ​ผู้​จงรัก​ภักดี​ต่อพระเจ้า จะผูกพันกับพระเจ้าด้วยพันธ​สัญ​ญาแห่ง​เครื่อง​บูชา
ซึ่งไม่ใช่เครื่องสัตวบูชาที่เป็นพิธีกรรม
เพราะพระเจ้าไม่จำเป็นต้องได้อะไรจากมนุษย์เลย พระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง

แต่เป็นเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างจริงใจ ในสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เขา
และเครื่องบูชาแห่งการอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า ซึ่งพระองค์พร้อมที่จะฟังและพร้อมที่ยังตอบคำอธิษฐานของพวกเขา

วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งจากเราผู้เป็นประชากรของพระองค์ คือ
การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผูกพันกับพระองค์มากยิ่งขึ้น
ด้วยการเข้ามาขอบคุณพระองค์ และอธิษฐานต่อพระองค์ ร้องทูลต่อพระองค์
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพระาว่า พระเจ้าทรงรักเราเหลือเกิน
ขอบคุณพระเจ้า

2. คนที่ไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัส ​เหวี่ยง​คำ​ของพระเจ้า​ไว้​ข้าง​หลังตน
เครื่องบูชาใดๆของคนเหล่านั้นก็ไร้ค่า
แม้แต่การที่พวกเขาท่องจำพระคำของพระเจ้า ก็ยังถือว่าไร้ความหมาย

การเข้าเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องยำเกรงพระเจ้าและเข้ามาด้วยความรักที่จริงใจต่อพระองค์
ซึ่งคนที่เป็นเช่นนี้ สังเกตได้จาก
พวกเขาจะดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า

คำคม

“ คำอธิษฐานที่จริงใจ มีค่ายิ่งกว่าของถวายใดๆ ”