สรุป สดุดี 52

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้กล่าวว่า พระเจ้าจะทรงลงโทษคนอธรรมและช่วยกู้ ปกป้องคนชอบธรรมผู้ไว้วางใจในพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 52 พระเจ้าจะทรงจัดการกับคนชั่วร้ายในเวลาของพระองค์

สดุดีบทนี้ดา​วิดแต่ง เมื่อ​โด​เอก คน​เอ​โดม ทรยศดาวิด ​
มา​ทูล​ซา​อูล​ว่า “ดา​วิด​ได้​มา​ที่​บ้าน​ของ​อา​หิ​เม​เลค”

เจ้า​ผู้​มี​อำ​นาจ​ ที่​โอ้​อวด​ใน​การ​ชั่ว
แสร้งอ้างถึง​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​
แต่ลิ้น​ของ​เจ้า​วาง​แผน​การ​ทำ​ลาย
เจ้าเป็น​นัก​ล่อ​ลวง
เจ้า​รัก​ชั่ว​มาก​กว่า​ดี
รัก​การ​มุสา​มาก​กว่า​การ​พูด​ความ​จริง
เจ้า​คน​ร้อย​ลิ้น

แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​คว่ำ​เจ้า​ลง​เป็น​นิตย์
พระ​องค์​จะ​ทรง​ถอน​ราก​ถอน​โคน​เจ้า​จาก​แดน​คน​เป็น

คน​ชอบ​ธรรม​จะ​เห็น​และ​เกรง​กลัว
และ​จะ​หัวเราะ​เยาะ​คน​อธรรม​ แล้วกล่าว​ว่า
“จง​ดูชายที่ไม่​ให้​พระ​เจ้า​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​ตน
แต่​ไว้​ใจ​ใน​ทรัพย์​สิน​มาก​มาย​ของ​เขา​เอง”

ส่วน​ข้าพ​เจ้า​เป็น​เหมือน​ต้น​มะกอก​เขียว​สด​ใน​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​วาง​ใจ​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​นิตย์
ข้าพเจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​และ​ประ​กาศ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ​เป็น​นิตย์

1. เมื่อดาวิดหนีไปพบอาหิเมเลค ปุโรหิตที่เมืองโนบ(1ซมอ. 21)
ใน​วัน​นั้น​มี​คน​รับ​ใช้​​ของ​ซาอูล ชื่อ โดเอก ​คน​เอ​โดม อยู่​ที่นั่น
เขาเป็น​หัว​หน้า​คน​เลี้ยง​สัตว์​ของ​ซาอูล
ดาวิดควรจะฆ่าเขาเสีย แต่ด้วยความเมตตาและด้วยคำพูดของเขา
ดาวิดจึงไว้ชีวิตของเขา
แต่เขากลับไปบอกซาอูล จนเป็นเหตุให้เอหิเมเลคและคนในตระกูลของเขา
ถูกฆ่าตายถึง 85 คน
โดยโดเอก คนนี้เองที่เป็นคนลงมือฆ่า (1ซมอ. 22:18)

ดาวิดฟ้องพระเจ้าในเรื่องนี้
และรู้ว่า พระเจ้าเองจะเป็นผู้จัดการกับคนชั่วร้ายเช่นนี้

เมื่อเราพบคนชั่วร้าย ผู้ดำเนินในทางชั่วร้ายของเขา
ให้เราทูลต่อพระเจ้า และมอบเรื่องนั้นไว้กับพระองค์
ไม่ควรจะเก็บความเคียดแค้นไว้ในใจ
แต่ให้เรามอบแด่พระเจ้าแล้วแต่พระองค์จะจัดการ

2. คนที่​ไว้​ใจ​ใน​ทรัพย์​สิน​ของ​เขา​เอง ไม่​ยอมให้​พระ​เจ้า​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​ตน
จะพบกับความพินาศ
เมื่อหายนะที่แท้จริงมาถึง เขาจะรู้ว่า ทรัพย์สินของเขาช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย
และเมื่อวันพิพากษามาถึง ทุกสิ่งที่เขามี ไม่อาจช่วยเขาให้รอดพ้นการพิพากษาได้เลย

คำคม

“ ผู้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า ชีวิตของเขาจะมั่นคงเป็นนิตย์ ”