สรุป สดุดี 54

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอพระองค์ประทานความเป็นธรรมแก่เขา และช่วยกู้เขาให้พ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 54 พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ จะประทานความเป็นธรรมและช่วยกู้ผู้ที่พึ่งพาพระองค์

​ดา​วิดแต่งบทเพลงสดุดีนี้ เป็นคำอธิษฐาน เมื่อดาวิดหนีซาอูลไปซ่อนตัว​ แต่ชาว​ศิฟกลับ​ไป​แจ้ง​ซาอูลว่า ดาวิดซ่อนอยู่ที่ไหน (1ซมอ. 23:19 , 1ซมอ. 26:1)

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
และขอ​ประ​ทาน​ความเป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​คน​แปลก​หน้า​ได้​ลุก​ขึ้น​สู้​ข้า​พระ​องค์
คน​ไร้​ความ​ปรา​นี​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์
พวก​เขา​ไม่​เห็น​พระ​เจ้า​อยู่​ใน​สาย​ตา

พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ข้าพ​เจ้า
ขอ​ให้​ความ​ชั่ว​ร้าย​ย้อน​กลับ​ไป​สนอง​พวก​ศัตรู​ของ​ข้าพ​เจ้า

ข้า​พระ​องค์​​จะ​ยกย่อง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ความ​ทุกข์​ยาก​ทั้ง​สิ้น
และ​​ข้า​พระ​องค์​มอง​เห็นความพ่ายแพ้ของ​พวก​ศัตรู​

1. ขณะที่่ดาวิดหนีซาอูลไปยังที่ต่างๆ เมื่อได้พบชาว​ศิฟ ก็ไม่ได้โจมตีหรือทำลายพวกเขา
แต่พวกเขากลับทำร้ายดาวิด โดยไปแจ้งที่ซ่อนของดาวิดให้ซาอูลทราบ ถึง 2 ครั้ง 2 ครา

เมื่อพบคนที่ทำเช่นนี้กับดาวิด สิ่งที่เขาทำ คือ
นำเรื่องนี้ไปร้องทูลต่อพระเจ้า เพื่อให้พระองค์ประทานความเป็นธรรมให้แก่เขา

เมื่อเราประสบเหตุการเดียวกับดาวิด
ให้เรานำเรื่องราวนั้นมาทูลต่อพระเจ้าและมอบไว้กับพระองค์

2. เมื่อเราให้พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​ของเรา
​พระองค์จะทรง​ช่วย​กู้​เรา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ทุกข์​ยากลำบากของเรา
และจะให้​ความ​ชั่ว​ร้าย​ย้อน​กลับ​ไปสู่คนที่ทำสิ่งชั่วร้ายต่อเรา

เมื่อมีปัญหา หรือพบกับความทุข์ยากลำบาก
สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์นั้น คือ
เข้ามาหาพระเจ้า ทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ ฝากทุกเรื่องไว้กับพระองค์
แล้วสงบอย่างวางใจในพระองค์
(ให้พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของเรา)

คำคม

“ เมื่อเราอยู่ในพระเจ้า ตัวเราจะปลอดภัย แต่คนที่คิดจะทำร้ายเราจะตกอยู่ในอันตราย ”