สรุป สดุดี 56

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานด้วยความไว้วางใจ ขอการปกป้องและความช่วยเหลือจากพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 56 แม้มีศัตรูอยู่รอบข้าง เราก็จะไม่ต้องกลัว เมื่อเราวางใจในพระเจ้า

สดุดีบทนี้ดาวิดแต่งเป็นคำอธิษฐาน เมื่อเขาหนี​จาก​ซาอูล​ไป​หา​อา​คีช​กษัตริย์​เมือง​กัท(1ซมอ. 21:10-15) แล้วชาวฟิลิสเตียจับตัวเขาไว้ เขาต้องแกล้งเป็นบ้า พวกนั้นจึงยอมปล่อยเขาไป

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​พระ​เมต​ตา​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​พวก​ศัตรู​เหยียบ​ย่ำ​ข้า​พระ​องค์​อยู่เสมอ

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​กลัว ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจใน​พระ​เจ้า มนุษย์​จะ​ทำ​อะไร​ข้า​พระ​องค์​ได้เล่า?

พวก​ศัตรู​บิด​เบือน​ถ้อย​คำ​ของ​ข้า​พระ​องค์ เพื่อ​มุ่ง​ร้าย​ต่อ​ข้า​พระ​องค์
พวก​เขา​รวม​หัว​กัน ​ซุ่ม​คอย​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์
​​​​ขอ​ทรง​ทิ้ง​เขา​เพราะ​ความ​ผิด​ของ​เขา

พระเจ้าทรง​นับ​การ​ระหก​ระ​เหิน​ของ​ข้า​พระ​องค์
ทรง​เก็บ​น้ำ​ตา​ของ​ข้า​พระ​องค์ไว้ทุกหยด
ทรง​บันทึกเรื่องน้ำ​ตา​นั้น​ ในบันทึก​ของ​พระ​องค์​

แล้ว​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​หัน​กลับ ใน​วัน​ที่​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล
เพราะพระ​เจ้า​ทรง​อยู่​ฝ่าย​ข้า​พระ​องค์

ใน​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ
ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​กลัว

ข้า​พระ​องค์​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​
และ​ทรง​ช่วยข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​ความผิดพลาด
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิตใน​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต จำเพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

1. ยามที่ดาวิดหวาดกลัวอย่างที่สุด เขาสามารถสลัดความทั้งสิ้นนั้นทิ้งไปได้อย่างสิ้นเชิง
เมื่อเขาหันมาเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้า ผู้ที่เขาเชื่อถือ อย่างสุดใจ
เขาเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้าของเขายิ่งใหญ่เหนือกว่าศัตรูของเขา มากมายนัก
ดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวศัตรูเหล่านั้นอีกต่อไป

ยามที่เรากลัว ทางออกที่ดีที่สุด คือ
หันมาหาพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์ ร้องทูลต่อพระองค์
แล้วตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจ
แล้วเราจะพบว่า พระเจ้าไว้ใจได้

2. ความทุกข์ ความยาก ความลำบาก ที่เราเผชิญนั้น รวมทั้งน้ำตาทุกหยดของเรา
พระเจ้าทรงทราบ และพระองค์ไม่ลืม​
และเมื่อถึงเวลาที่พระองค์คิดว่าเหมาะสมที่สุดนั้น
พระองค์จะส่งการปลอบประโลมมายังเรา และนำเรากลับคืนสู่สภาพดี

3. ดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเขาอย่างแน่นอน
​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​กู้​เขาเป็นแน่
เพราะพระเจ้าจะให้เขาได้​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิตใน​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต
คือ ดำเนินชีวิตด้วยความชื่นบานจำเพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรงรักเรา และปรารถนาให้เราพบกัยสิ่งที่ดีๆในชึวิต
ทุกเหตุการณ์ที่เกิดกับเรานี้ จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเรา
เพื่อให้ชีวิตของเราสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากขึ้น
และดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก

คำคม

“ เมื่อใดที่ข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์ขอเลือกไว้วางใจในพระองค์ ”