สรุป สดุดี 57

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเขาช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรูที่วางแผนคิดร้ายต่อเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 57 คนที่เข้าลี้ภัยในพระเจ้า จะปลอดภัย

สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานของ​ดา​วิด เมื่อ​เขาหนี​ซาอูล​เข้า​ถ้ำ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นถ้ำที่อดุล​ลัม(1ซมอ. 22:1) หรือ ถ้ำที่เอนเกดี(1ซมอ. 24:1-3 ที่ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล)
ดาวิดอธิษฐาน ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​พระ​กรุ​ณา​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​จิตใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ลี้ภัย​ใน​พระ​องค์
จน​กว่า​ภัย​อัน​ตราย​จะ​ผ่าน​พ้น​ไป

ข้าพ​เจ้า​จะ​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า ​ผู้​ทรง​ทำ​การ​ให้​สำ​เร็จ​เพื่อ​ข้าพ​เจ้า
พระ​องค์​จะ​ทรง​ส่งความ​ช่วย​เหลือ มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​
พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​ผู้​เหยียบ​ย่ำ​ข้าพ​เจ้า​อับ​อาย

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ส่ง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ลง​มา
ข้าพ​เจ้า​นอน​ท่าม​กลางศัตรูรายล้อม
เขา​ทั้ง​หลาย​วาง​แผนทำร้าย​ข้าพ​เจ้า
จิตใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็นทุกข์
เขา​ขุด​หลุม​พราง​ไว้​ แต่​เขา​ตก​ลง​ไป​เสีย​เอง

ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​มั่น​คง
ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลงและ​เล่นดนตรีสดุดีแด่พระองค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง​ถึง​ฟ้า​สวรรค์
ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์​สูง​ถึง​เมฆ

ขอ​ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์
ขอ​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​อยู่​ทั่ว​แผ่น​ดิน​โลก

1. ดาวิดอธิษฐานว่า เขาจะเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า จนกว่าภัย​อัน​ตราย​จะ​ผ่าน​พ้น​ไป

นั่นเป็นท่าทีที่เราควรเลียนแบบ
เมื่อภัยมา ไม่ใช่พยายามวิ่ง ดิ้นรนหาทางออก
แต่เป็นการเข้ามาหาพระเจ้า อธิษฐานพึ่งพาพระองค์
แล้วรอคอยพระองค์ว่า พระองค์จะเปิดทางให้แก่เราอย่างไรในครั้งนี้

2. สำหรับผู้ที่ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจ
พระ​เจ้า​จะ​ทรงสำแดง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​แก่เขา
เขาจะได้รับการช่วยกู้ให้ปลอดภัย ท่ามกลางอันตรายที่กำลังเผชิญนั้น

หากเรากำลังเผชิญอันตราย
จงรีบเข้ามา ร้องทูลต่อพระเจ้าเถิด

3. ความรักมั่นคงของพระเจ้ามีเหลือล้น
คนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์
แม้วันนี้จะทุกข์ใจ ร้องไห้
แต่ในที่สุดเขาจะชื่นชมยินดี เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
และการร้องเพลงสรรเสริญ ขอบคุณพระเจ้า

คำคม

“ ความช่วยเหลือจากพระเจ้า เตรียมพร้อมแล้วที่จงส่งมาจากสวรรค์ ถึงผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์ ”