สรุป สดุดี 58

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงลงโทษคนอธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 58 คนอธรรมจะถูกทำลาย

ดาวิดแต่งบทเพลง ว่า

ท่าน​ทั้ง​หลาย​ผู้​ทรง​อำ​นาจ ผู้​พิพาก​ษา​ประ​ชา​ชน​อย่างไม่เป็น​ธรรม
​ท่าน​คิด​แผน​ชั่ว มือ​ของ​ท่าน​ทำ​ความ​ทา​รุณ​

คน​อธรรม​หลง​เจิ่น​ไป​ตั้ง​แต่​ออก​จาก​ครรภ์
เขา​มี​พิษ​เหมือน​พิษ​งู

เขาเหมือน​งู​เห่า​หู​หนวก​ที่​อุด​หู​ของ​มัน
มัน​จึง​ไม่​ได้​ยิน​เสียง​ของ​หมองู

ดาวิดอธิษฐาน ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​หัก​ฟันและถอน​เขี้ยวของพวกเขาเสีย
ขอ​ให้​พวกเขา​หาย​ไป​
ขอให้แผนการชั่วของเขา ล้มเหลวไป
ขอ​พระ​องค์​ทรง​กวาด​เขา​ไป​เสีย อย่างรวดเร็ว

คน​ชอบ​ธรรม​จะ​ยินดี เมื่อ​​เห็น​การ​แก้​แค้นโดยพระเจ้า

คนจะกล่าวว่า
“มี​บำ​เหน็จ​ให้​แก่​คน​ชอบ​ธรรม
มี​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พิพาก​ษา​ใน​โลก”

1. คนอธรรมเหมือนงูพิษ ที่หูหนวก แล้วยังอุดหูเอาไว้อีก
จะไม่ได้ยินเสียงเตือน เสียงห้ามปราม เสียงสั่ง จากนายของมัน
เปรียบดัง คนที่ไม่ได้ยินเสียงเตือนจากพระเจ้า
ทำใจของตนให้แข็งกระด้าง ไม่สนใจเสียงเตือนจากพระเจ้า
ซึ่งในที่สุดแล้วจะพบกับหายนะ

วันนี้ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนเรา
อย่าให้เราอุดหู หรือทำใจแข็งกระด้าง ดื้อดึงต่อพระองค์
แต่ให้เรารีบสารภาพ กลับใจ และขอพระองค์ช่วยเราที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

2. เมื่อดาวิดพบคนอธรรมวางแผนชั่วร้าย
สิ่งที่เขาทำคือ อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า

หากวันนี้เราพบสถานการณ์เดียวกับดาวิด
จงรีบเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์

3. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง สุดท้ายแล้ว ผู้คนจะได้เห็นว่า
มี​รางวัล​ให้​แก่​คน​ชอบ​ธรรมเสมอ
และมี​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พิพาก​ษา​ใน​โลก อย่างยุติธรรม

วันนี้เราอาจจะมองไป ไม่เห็นความยุติธรรมในสังคมที่เราอยู่
แต่สักวัน พระเจ้าผู้ยุติธรรมจะทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม ในเวลาของพระองค์

คำคม

“ พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะทรงจัดการกับแต่ละคน อย่างยุติธรรม ”