สรุป สดุดี 60

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้า ทรงช่วยพวกเขาให้มีชัยชนะเหนือศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 60 เมื่อเผชิญศัตรูโดยการพึ่งพาพระเจ้า จะมีชัยเหนือศัตรู

ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้ เมื่อดาวิด​ต่อสู้​กับ​อา​รัม นา​หะ​รา​อิม ​อา​รัม​โซ​บาห์ และ​​เอ​โดม​(2ซามูเอล 8)
ดาวิดอธิษฐาน ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า พระ​องค์​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​ทรง​พระ​พิ​โรธ
พระ​องค์​ทรง​ให้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​พบ​ความ​ลำ​บาก
แต่​บัดนี้​ขอ​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​กลับ​คืน​สู่​สภาพ​ดี​เถิด

พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​ธง​ไว้​ให้​บรร​ดา​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์
เพื่อ​เขา​จะ​ได้​หนี​พ้น​ระยะ​ธนู

ขอ​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​โดย​พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​องค์​
ขอ​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
เพื่อ​ว่า​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​จะ​ได้รับ​การ​ช่วย​กู้

พระ​เจ้า​ตรัส​ ​ว่า
พระเจ้าจะประทานชัยชนะเหนือ เมือง​เช​เคม ​เมือง​สุค​คท โม​อับ​ ​เอ​โดม และฟีลิส​เตีย”
และอิสราเอลเป็น​ของพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยพวกเขา

ข้า​แต่​พระ​เจ้า พระ​องค์​ขออย่า​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ขอ​ประ​ทาน​ความ​ช่วย​เหลือ​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​เพื่อ​ต่อ​ต้าน​ศัตรู
เพราะ​ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​มนุษย์​ก็​ไร้​ผล
โดย​พึ่ง​พระ​เจ้า เรา​จะ​สู้​อย่าง​เข้ม​แข็ง
พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​เหยียบ​ศัตรู​ของ​เรา​ลง

1. เมื่อดาวิดเริ่มเพลี่ยงพล้ำ เริ่มพ่ายแพ้ต่อศัตรู
เขารู้ทันทีเลยว่า สาเหตุไม่เกี่ยวกับความเก่งกล้าของเขาและทหาร
แต่เกิดจากพระเจ้าทรงไม่ได้ประทานชัยชนะให้แก่พวกเขา

ดังนั้นเขาจึงตรงไปแก้ปัญหาแบบตรงจุด
คือ ขอพระเมตตาจากพระเจ้า ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ขอการช่วยกู้จากพระองค์

วิธีแก้ปัญหาของเราในวันนี้ คือ
เข้ามาหาพระเจ้า ขอพระเมตตาจากพระองค์ ท่ามกลางสถานการณ์นี้

2. พระเจ้าทรง​ตั้ง​ธง​ไว้​ให้​​ผู้​ที่​ยำ​เกรง​พระ​องค์ เพื่อ​เขา​จะ​ได้​หนี​พ้น​ระยะ​ธนู

ในสงครามธงจะอยู่ห่างจากศัตรูเกินระยะธนู
ดังนั้นทหารทุกคนที่อยู่หลังแนวธง จะไม่มีวันถูกธนูยิง

เมื่อเราติดตามพระเจ้า ไม่ล้ำหน้าพระเจ้า
เราจะปลอดภัยเสมอ

3. พระเจ้าจะทรง​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แก่​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​
เพื่อให้คนทั้งหลายรู้ว่า คนเหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าทรงรัก

พระเยซูทรงรักเราอย่างที่สุด จนยอมตายเพื่อเราบนไม้กางเขน
พระองค์จะทรงประทานชัยชนะให้แก่เรา ผู้ที่พระองค์ทรงรักอย่างที่สุด อย่างแน่นอน

คำคม

“ ถ้าเดินตามพระเจ้า ไม่วิ่งล้ำหน้าพระองค์ จะปลอดภัยเสมอ ”