สรุป สดุดี 61

ภาพรวม

  • พระเจ้าจะทรงประทานมรดกแก่ผู้ยำเกรงพระองค์ ซึ่งทำให้เขาปลอดภัยเสมอและพบกับความรักมั่นคงของพระเจ้าตลอดชีวิต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 61 พระเจ้าทรงปกป้องผู้ที่ยำเกรงพระองค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง​ทูล​ของ​ข้า​พระ​องค์
เมื่อ​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ระอา​ไป
ขอ​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์ มา​ถึง​พระองค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​และเป็น​หอ​คอย​แข็ง​แกร่ง​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ขอ​อยู่​ใน​พลับ​พลา​ของ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ลี้ภัย​อยู่​ที่​กำบัง​ปีก​ของ​พระ​องค์

เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ประ​ทาน​มรดก​ของ​ผู้​ยำ​เกรง​​พระ​องค์​แก่​ข้า​พระ​องค์

ขอ​ทรง​ยืด​พระ​ชน​มายุ​ของ​พระรา​ชา ให้​ยืน​นาน​
และ​ได้​ประ​ทับ​บน​บัล​ลังก์ เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​เป็น​นิตย์
ขอ​ทรง​ตั้ง​ความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ไว้​ปก​ป้อง​ท่าน

1. เมื่ออ่อนระอาใจ หรือเต็มไปด้วยความทุกข์ใจ
สิ่งที่ควรทำคือ เข้ามาหาพระเจ้า เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์
เข้ามาแสวงหาพระเจ้า ผู้เป็นศิลาที่ลี้ภัย ผู้ทรงยิ่งใหญ่และเข้มแข็งกว่าเรามากมายนัก
ในเมื่อเราสู้เองไม่ไหว เหตุใดจึงไม่รีบเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระองค์เล่า?

2. พระเจ้าทรงมีมรดกเตรียมเอาไว้ สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์
วันนี้หากเรายำเกรงพระองค์ แต่ก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรที่ดีขึ้น ตามที่สายตามองเห็น
ให้เรารู้เถิดว่า
มีมรดกเตรียมไว้สำหรับเรา
เพียงแค่วันนี้ ยังไม่ถึงเวลาได้รับมรดกนั้น
พระเจ้าจะประทานให้ในเวลาที่พระเจ้าคิดว่า เหมาะสมที่สุดสำหรับเรา

คำคม

“ คนที่ยำเกรงพระเจ้า เตรียมรับรางวัลจากพระองค์ได้เลย ”