สรุป สดุดี 62

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า เขาจะรอคอยพระองค์อย่างวางใจ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 62 ผู้ที่ลี้ภัยในพระเจ้าจริงๆ จะสงบรอคอยพระองค์

สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานของดาวิด ว่า

จิตใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​สงบ​คอย​พระ​เจ้า​เท่า​นั้น
เพราะความรอด​ของ​ข้าพ​เจ้า​มา​จาก​พระ​องค์

พระ​องค์​เท่า​นั้น​ทรง​เป็น​ศิลา​และ​ทรง​เป็น​ป้อม​ปรา​การ​ของ​ข้าพ​เจ้า
ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว​เลย

พวก​ศัตรูที่จะ​โจมตี​ พวกเขา​จะ​ถูก​สัง​หาร
พวกเขา​อวย​พร​ด้วย​ปาก แต่​แช่ง​อยู่​ใน​ใจ

สวัสดิ​ภาพ​และ​เกียรติ​ของ​ข้าพ​เจ้า​อยู่​ที่​พระ​เจ้า
พระเจ้าทรงเป็นศิลา​แข็ง​แกร่ง​และ​ที่​ลี้​ภัย​ของ​ข้าพ​เจ้า​

จง​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์​ตลอด​เวลา
จง​ระ​บาย​ความ​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​ต่อ​พระ​องค์
พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​เรา ​

มนุษย์ไม่ว่าจะมี​ฐานะ​ต่ำ​หรือ​สูง​ก็​เป็น​ภาพ​ลวง​ตา

อย่า​หวัง​ลมๆ แล้งๆ จาก​ข่มเหงหรือเอาเปรียบคนอื่น แล้วคิดว่าจะมั่นคง

อย่าวางใจใน​ความ​มั่งคั่ง​ที่เพิ่ม​ขึ้น

​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​เป็น​ของ​พระ​เจ้า
ความ​รัก​มั่น​คง​เป็น​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​เอง​ทรง​ตอบ​แทน​แต่​ละ​คน ตาม​การ​งาน​ของ​เขา

1. เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเรา เป็นที่กำบังของเรา
ท่าทีที่เราควรมีก็คือ สงบรอคอยพระองค์
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะคลี่คลายสถานการณ์ในชีวิตของเรา
เราแค่ทำหน้าที่ในส่วนของเราอย่างสัตย์ซื่อ ตามกำลังของเรา
ที่เหลือ ยกให้เป็นธุระของพระองค์เถิด

2. สวัสดิ​ภาพ​และ​เกียรติ​ ที่เราจะได้รับ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กำลังหรือความสามารถของเรา
แต่​อยู่​ที่​พระ​เจ้า
ดังนั้นเมื่อเผชิญปัญหา
จง​ระ​บาย​ความ​ใน​ใจ​ของ​เราต่อ​พระ​องค์
แล้วสงบ รอคอยพระเจ้า

3. ฐานะของมนูษย์ไม่ว่าจะ​ต่ำ​หรือ​สูง​ส่งก็​เป็น​เพียงภาพ​ลวง​ตา
ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่า
เขาจะได้พบสิ่งดีหรือสิ่งร้ายในชีวิต

ไม่ว่าความมั่งคั่ง หรือแม้แต่การทำชั่ว ที่ดูเหมือนจะทำให้มั่นคง
ในที่สุดก็สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถช่วยให้พ้นภัยได้

เพราะผู้ที่กำหนดว่า เราจะพบเจอสิ่งใด คือ
พระเจ้าผู้ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​และเปี่ยมด้วยความ​รัก​มั่น​คง​
พระ​องค์​เอง​ทรง​ตอบ​แทน​แต่​ละ​คน อย่างยุติธรรม

คำคม

“ หากจะลี้ภัยในพระเจ้า ต้องกล้าสงบรอคอยพระองค์ ”