สรุป สดุดี 64

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงปกป้องเขา ให้พ้นจากแผนการร้ายของคนชั่ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 64 พระเจ้าจะทรงปกป้องผู้ลี้ภัยในพระองค์ ให้พ้นจากคนชั่วร้าย
ดาวิดอธิษฐาน ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า
ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​ข้า​พระ​องค์​เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทุกข์
ขอ​ทรง​ปก​ป้อง​ข้า​พระ​องค์​ จาก​ความ​หวาด​กลัว​ศัตรู
ขอ​ทรง​ซ่อน​ข้า​พระ​องค์​ไว้​จาก​​การ​ปอง​ร้าย​ของคนชั่ว

พวกเขาดักซุ่มทำร้าย​คน​บริ​สุทธิ์​
พวกเขา​แน่วแน่ในการทำชั่ว​ของ​ตน

แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​โจมตีพวก​เขา
จะทรงให้พวก​เขา​สะดุด​ล้มลง เพราะคำพูดของเขาเอง
แล้วทุก​คน​ที่​เห็น​เขา​จะ​สั่น​ด้วย​ความ​กลัว
แล้วทุกคนจะ​ประ​กาศ​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​เจ้า
และ​ตรึก​ตรอง​ถึง​สิ่ง​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​กระ​ทำ​แล้ว

ให้​คน​ชอบ​ธรรม​ยินดี​และ​ลี้ภัย​ใน​พระเจ้า
ให้​คน​ใจ​เที่ยง​ธรรม​สรร​เสริญ​พระ​องค์เถิด

1. แม้คนชั่วจะวางแผนชั่วร้าย เพื่อทำร้ายเรา
แต่ถ้าเราซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ตลอดเวลา
เราจะปลอดภัย
และแผนชั่วร้ายนั้น จะตกใส่พวกเขาเอง

ดังนั้นมีอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ร้ายใดๆ
จงรีบเข้ามาพึ่งพาการปกป้องของพระเจ้า
ด้วยการร้องทูลต่อพระองค์ แล้ววางใจในพระองค์

2. สิ่งที่เกิดกับคนชั่วร้าย จะทำให้คนทั้งหลายเกรงกลัวพระเจ้า
และตรึกตรองสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ แล้วสรรเสริญพระองค์

จะเห็นได้ว่า ความชั่วของคนชั่ว พระเจ้าก็ยังสามารถนำมาใช้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้
เมื่อเราเห็นคนทำชั่ว
เราสามารถรู้แน่ได้ว่า ในที่สุดแล้ว พระเจ้าจะได้รับเกียรติในเหตุการณ์เหล่านั้น
ไม่ว่าเขาจะยอมกลับใจหรือไม่ก็ตาม

คำคม

“ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนชั่ว จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ”