สรุป สดุดี 66

ภาพรวม

  • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงเมตตาต่อประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 66 พระเจ้าทรงฤทธานุภาพและเปี่ยมด้วยพระเมตตา

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ว่า

แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น​เอ๋ย
จง​โห่​ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า
จง​ร้อง​เพลง​สดุดี​สรรเสริญ พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์

พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์​ น่า​ครั่น​คร้าม เต็มด้วยฤท​ธา​นุ​ภาพ​
จน​ศัตรู​​ต้อง​หมอบ​ราบ​ต่อ​พระ​องค์
แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น​จะ​นมัส​การ​และสดุดีพระ​องค์

พระเจ้าทรง​เปลี่ยน​ทะเล​ให้​เป็น​ดิน​แห้ง
พระเจ้า​ทรง​ปก​ครอง​ด้วย​พระ​อา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์
พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์​เฝ้า​จับ​จ้อง​มนุษย์ทุกคนอยู่

พระเจ้าทรง​ให้​เรา​อยู่​ท่าม​กลาง​คนเป็น
และ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้​เท้า​เรา​พลาด

​พระ​องค์​ทรง​ลอง​ใจ​และทรง​ถลุง​พวก​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​ถลุง​เงิน
พระ​องค์​ทรง​วาง​ความ​ทุกข์​ยาก​ไว้​บน​หลัง​พวก​ข้า​พระ​องค์
แต่​พระ​องค์​ยัง​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​มาสู่​ที่​ปลอดภัย

ข้า​พระ​องค์​จะ​มา​ยัง​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์​พร้อม​ด้วย​เครื่อง​บูชา​
เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ เมื่อ​มี​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก

ถ้า​ข้าพ​เจ้า​ได้​บ่ม​ความ​ชั่ว​ไว้​ใน​ใจ องค์​เจ้า​นาย​จะ​ไม่​ทรง​สดับ
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สดับ​แน่​ที​เดียว
พระ​องค์​ใส่​พระ​ทัย​ใน​เสียง​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้าพ​เจ้า

สาธุ​การ​แด่​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ไม่​ทรง​ปฏิ​เสธ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​ข้าพ​เจ้า
และ​ไม่​ทรง​เอา​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ไป​จาก​ข้าพ​เจ้า

1. พระเจ้าทรงเต็มด้วยฤท​ธา​นุ​ภาพ​ จนไม่มีใครอาจต่อต้านพระ​องค์ได้
พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูการกระทำของมนุษย์แต่ละคน
และจะทรงตอบแทนการกระทำของแต่ละคน ไม่มีใครสามารถขัดขวางพระองค์ได้

​พระ​องค์​ทรง​ลอง​ใจ​มนุษย์ด้วย​ความ​ทุกข์​ยาก
แต่​เมื่อมนุษย์คนใด ถ่อมใจลงแสวงหาพระองค์ พระ​องค์​ยัง​ทรง​นำ​เขามาสู่​ที่​ปลอดภัย

ท่ามกลางความทุกข์ยากที่เราเจออยู่นี้
จงถ่อมใจลง แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วจะพบว่าพระเมตตาของพระเจ้า มีมากเพียงพอสำหรับเรา

2. ถ้า​เรา​ได้​บ่ม​ความ​ชั่ว​ไว้​ใน​ใจ ไม่ยอมสารภาพ ไม่ยอมกลับใจ
พระเจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ตอบคำอธิษฐานของเรา
ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่รักเรา
แต่เพราะพระองค์ทรงรักเรามากปรารถนาให้เรากลับใจเสียใหม่

คำคม

“ ปัญหาอาจจะดูยิ่งใหญ่สำหรับเรา แต่เป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับพระเจ้า ”