สรุป สดุดี 69

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเขาให้รอดพ้นจากพวกศัตรูที่เกลียดชังเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 69 พระเจ้าทรงช่วยผู้ที่รักพระองค์ ​ให้​พ้น​จาก​การ​ถูกข่ม​เหง

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
เพราะ​น้ำ​ขึ้น​มา​ถึง​คอ​ข้า​พระ​องค์​แล้ว
ข้า​พระ​องค์​เหนื่อย​อ่อน​กับ​การ​ร้อง​ไห้
ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​พระ​เจ้า จนอ่อนล้า
คน​ที่​เกลียด​ชัง​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​ไร้​เหตุ​ผล มี​​มาก​มาย

พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ถึง​ความ​โง่​ของ​ข้า​พระ​องค์
ความ​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​ข้า​พระ​องค์ไม่อาจ​จะ​ซ่อน​ไว้​จาก​พระ​องค์​​ได้

ขอ​อย่า​ให้​บรร​ดา​ผู้​ที่​หวัง​ใน​พระ​องค์​หรือ​ผู้ที่เสาะ​หา​พระองค์ ต้อง​อับ​อาย​เพราะ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​ได้​พบ​การ​เยาะ​เย้ย และความ​ขาย​หน้า​ และการถูกทอดทิ้ง
เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์

ข้าพระองค์​ร้อน​ใจ​ใน​เรื่อง​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​องค์​
เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ร้องไห้​และ​อด​อา​หาร
แต่ข้าพระองค์กลับถูกเยาะ​เย้ย​

แต่​ข้า​พระ​องค์ ยัง​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​โดย​การ​ช่วยกู้​ของ​พระ​องค์
ใน​เวลา​อัน​เหมาะ​สม ตาม​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์
และตาม​พระ​กรุ​ณา​อัน​อุดม​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​คน​ที่​เกลียด​ชัง​ข้า​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ซ่อน​พระ​พักตร์​จาก​ข้า​พระ​องค์ เพราะข้าพระองค์​ทุกข์​ยาก
ขอ​ทรง​รีบ​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​เถิด

พระ​องค์​ทรง​ทราบ​การ​ที่​เขา​เยาะ​เย้ย​ข้า​พระ​องค์
ทั้ง​ความ​อับ​อาย​ของ​ข้า​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​รู้​จัก​คู่​อริ​ทั้ง​สิ้น​ของ​ข้า​พระ​องค์
​ใจ​ข้า​พระ​องค์​แตก​สลาย ข้า​พระ​องค์​จึง​ล้ม​ป่วย
แต่​ก็​ไม่​มีผู้​ใดปลอบ​โยนข้าพระองค์

พวก​เขา​ให้​ของ​ขม​เป็น​อา​หาร​ของ​ข้าพระ​องค์
ให้​น้ำ​ส้ม​สายชู​แก่​ข้า​พระ​องค์​ดื่ม​แก้​กระ​หาย

ขอ​ทรง​ให้พวกเขาติด​กับ​ดักของ​พวก​เขาเอง
ขอ​ทรง​เท​ความ​โกรธ​ของ​พระ​องค์​ลง​เหนือ​พวกเขา​
เพราะ​พวก​เขา​ได้​ข่ม​เหง​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เฆี่ยน​ตี
ขอ​ทรง​เพิ่ม​โทษ​ซ้อน​โทษ​แก่​พวก​เขา
ขอ​ให้​พวก​เขา​ถูก​ลบ​ออก​จาก​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต

ข้า​พระ​องค์​ทุกข์​ยาก​และ​เจ็บ​ปวด
ขอ​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์​พิ​ทักษ์​รักษา​ข้า​พระ​องค์
ข้าพ​เจ้า​จะ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ด้วย​บท​เพลงแห่งการ​ขอบ​พระ​คุณ
ซึ่งนั่น​จะ​เป็น​ที่​พอ​พระทัยพระเจ้า​มาก​กว่าเครื่องบูชาใดๆ

ขอ​ให้​บรร​ดา​ผู้​ถ่อม​ตัว​ ผู้​เสาะ​หา​พระ​เจ้า เห็น​การ​นั้น​และ​ยินดี
เพราะพระเจ้า​ทรง​ฟัง​คน​ขัด​สน
และ​มิ​ได้​ทรง​ดู​หมิ่น​คน​ของ​พระ​องค์​ที่​ถูก​จำ​จอง

ขอ​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก​สรร​เสริญ​พระ​องค์
ทั้ง​ทะเล​และ​สรรพ​สิ่ง​ที่​เคลื่อน​ไหว​อยู่​ในนั้น
เพราะ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ช่วย​​ผู้​ที่​รัก​พระองค์

1. คำอธิษฐานของดาวิดในยามที่เขาทุกข์ใจอย่างยิ่ง
เขาเริ่มจากระบายสถานการณ์ของเขาต่อพระเจ้า
แล้วทูลความปรารถนาของเขาต่อพระเจ้า
แล้วสรรเสริญพระเจ้าด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อ ว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยเขาอย่างแน่นอน

ในยามที่เราทุกข์ใจ
ให้เราระบายความในใจและความปรารถนาของเราต่อพระเจ้า
แล้วขอบคุณพระองค์ด้วยความเชื่อ ด้วยความมั่นใจว่า
พระเจ้าจะทรงรักษาสัญญา ทรงช่วยกู้เราอย่างแน่นอน

2. หากเรา​หวัง​ใจในพระเจ้า และเสาะ​หา​พระองค์อย่างจริงใจ
แล้วเราไม่ได้รับการช่วยกู้
คนที่หวังใจในพระเจ้าคนอื่นๆจะอับอาย
เพราะชีวิตของเรากำลังสะท้อนว่า
พระเจ้าที่พวกเขาหวังนั้น ไว้ใจไม่ได้

ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ จะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน
ด้วยเหตุนี้ เราจะได้รับการช่วยกู้อย่างแน่นอนที่สุด

3. ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับดาวิดในครั้งนี้ นอกจากทำให้เขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้เขาแล้ว
ยังทำให้เกิดเป็นคำพยากรณ์ถึงพระคริสต์ ซึ่งเป็นพงศ์พันธุ์ของดาวิด ที่จะเสด็จมาในเวลาต่อมาอีกด้วย เช่น
ยน. 15:25 ทั้ง​นี้​ก็​เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​จริง​ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์​ของ​เขา​ที่​ว่า ‘เขา​เกลียด​ชัง​เรา​โดย​ไม่​มี​สา​เหตุ’
ยน. 2:17 พวก​สา​วก​ของ​พระ​องค์​ก็​ระลึก​ขึ้น​ได้​ถึง​คำ​ที่​เขียน​ไว้​ว่า “ความ​ร้อน​ใจ​ใน​เรื่อง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​องค์​จะ​ท่วม​ท้น​ข้า​พระ​องค์ ”
สดด. 69:21 “พวก​เขา​ให้​ของ​ขม​เป็น​อา​หาร​ของ​ข้าพระ​องค์ ให้​น้ำ​ส้ม​สายชู​แก่​ข้า​พระ​องค์​ดื่ม​แก้​กระ​หาย”
เป็นต้น

เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราวันนี้ เกินความเข้าใจของเรา แต่ยังอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า

คำคม

“ พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คนที่หวังใจในพระองค์ ต้องผิดหวัง ”