สรุป สดุดี 70

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เป็นคำ​อธิษ​ฐาน​ขอ​พระเจ้าทรง​รีบมาช่วย​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 70 คนที่แสวง​หา​พระ​องค์ จะพบความ​​ยินดี​ใน​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​รีบช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ให้​ผู้​ที่​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์ ต้อง​อับ​อาย​และ​อดสู
ขอ​ให้​ผู้​เยาะเย้ยข้าพระองค์นั้น ​กลับ​ไป​ด้วย​ความ​อับ​อาย

ขอ​ให้​ทุกคน​ที่​แสวง​หา​พระ​องค์ ปีติ​​ยินดี​ใน​พระ​องค์
ขอ​ให้​บรร​ดา​ผู้​ที่​รัก​การ​ช่วย​กู้​ของ​พระ​องค์ เห็นความยิ่ง​ใหญ่ของพระองค์

​ข้า​พระ​องค์​ยาก​จน​และ​ขัด​สน
ขอ​ทรง​รีบ​มา​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ขอ​อย่า​ทรง​รอ​ช้า
เพราะพระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​และ​ผู้​ช่วย​กู้​ของ​ข้า​พระ​องค์

1. เมื่อผู้แต่งสดุดีบทนี้ พบกับศัตรูที่เยาะเย้ยเขา และพยายามจะฆ่าเขา
และกำลังพบกับความยากจนและขัดสน
สิ่งที่เขาทำคือ เขารีบเข้ามาหาแสวงหาพระเจ้า และร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

วันนี้ หากเราเผชิญปัญหา อย่ารอช้ารีบเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์

2. คน​ที่​แสวง​หา​พระเจ้า จะพบความชื่นชมยินดีและจะได้เห็นความยิ่ง​ใหญ่ของพระองค์
หากจะพบความชื่นชมยินดี และพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
จงแสวงหาพระเจ้า

3. เพราะ​พระเจ้าทรง​เป็น​ผู้​อุป​ถัมภ์​และ​ผู้​ช่วย​กู้​ของเรา
ดังนั้น เราจะได้รับความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์อย่างแน่นอน

คำคม

“ ผู้ลี้ภัยในพระเจ้า จะพบความปลอดภัย ”