สรุป สดุดี 71

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาตั้งแด่เด็กมา และยังคงทรงช่วยเขาต่อไปในปัจจุบัน ให้พ้นจากศัตรูทั้งหลายของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 71 พระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราให้พ้นภัย และเราจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์

ข้า​แต่​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย​เลย
ขอ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้า​พระ​องค์​ ​โดย​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
​ข้า​พระ​องค์​​หลบ​ซ่อนตัวอยู่ในพระองค์ ผู้ทรงเป็น​ศิลา​และ​ป้อม​ปรา​การ​ของ​ข้า​พระ​องค์

เพราะ​พระ​องค์​ทรงเป็นที่วางใจของ​ข้า​พระ​องค์ ​ตั้ง​แต่​เป็น​เด็ก​มา
ข้า​พระ​องค์​พึ่ง​พิง​พระ​องค์​ตั้ง​แต่​เกิด

ข้า​พระ​องค์​เป็น​ตัว​อย่าง​อัน​น่า​พิศวง​แก่​คน​มาก​มาย
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​ลี้ภัย​​ของ​ข้า​พระ​องค์
ปาก​ของ​ข้า​พระ​องค์​เต็ม​ไป​ด้วย​คำ​สรร​เสริญ​พระ​องค์ วัน​ยัง​ค่ำ

เมื่อ​ถึง​วัย​ชรา เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​หมด​แรง ขอ​อย่า​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​บรร​ดา​ศัตรู​​จ้อง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​
ขอ​​ทรง​อยู่​ใกล้​ข้า​พระ​องค์
ขอ​ทรง​รีบ​มา​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​เถิด
ขอ​ให้​บรร​ดาศัตรูของ​ข้า​พระ​องค์​อับ​อาย​
ขอ​ให้​การ​เยาะ​เย้ย​และ​ความ​ขาย​หน้า​ท่วมพวก​เขา

​ข้า​พระ​องค์​จะ​หวัง​อยู่​เสมอ
ข้า​พระ​องค์​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์​มาก​ยิ่งๆ ขึ้น
​ข้า​พระ​องค์​จะ​เล่า​ถึง​กิจ​การ​อัน​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์
เพราะ​จำ​นวน​พระ​ราช​กิจ​นั้น​มาก​มาย​เกิน​ความ​รู้​ของ​ข้า​พระ​องค์

พระองค์​ทรง​สอน​ข้า​พระ​องค์​ตั้ง​แต่​เด็กๆ มา
และ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ประ​กาศ​ถึง​การ​อัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์
บัดนี้ข้า​พระ​องค์​จะ​ถึง​วัย​ชราแล้ว
ขอ​อย่า​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้า​พระ​องค์
เพื่อข้า​พระ​องค์​จะ​ประ​กาศ​ถึง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์​แก่​คน​รุ่น​หลัง
พระ​องค์​ได้​ทรง​กระทำ​การ​ใหญ่ ไม่มีผู้​ใด​จะ​เหมือน​พระ​องค์

พระ​องค์​ทรง​​ให้​ข้า​พระ​องค์​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก​ลำ​บาก
และจะ​ทรง​ชุบ​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น​มา​อีก และ​จะ​ทรง​เพิ่ม​เกียรติ​แก่​ข้า​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ เพราะ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดี​​ด้วย​ความ​ยินดี
​ข้า​พระ​องค์​จะ​กล่าว​ถึง​ความ​ช่วย​เหลือ​อัน​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ วัน​ยัง​ค่ำ

1. คนที่ซ่อนตัว​อยู่​ใน​พระเจ้า และวางใจในพระองค์ จะไม่​อับ​อาย​
พระเจ้าจะ​ทรง​ช่วย​กู้เขา
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานี้ สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้
เมื่อเรานำสิ่งนั้นเข้ามา ร้องทูลต่อพระเจ้าแล้ววางใจในพระองค์

2. ความจริงแล้วมนุษย์ทุกคนพึ่ง​พิง​พระเจ้าตั้ง​แต่ยังไม่​เกิด จนอยู่ในครรภ์มารดา
จนคลอดออกมา และจนถึงทุกวันนี้
เพียงแค่มนุษย์จำนวนมาก ไม่ตระหนัก ไม่รู้ตัว หรือไม่สนใจในเรื่องนี้

คนที่รับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้ง ในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเขา
จะได้พบพระพรมากยิ่งๆขึ้นในชีวิตของเขาเสมอ

3. ในอดีตพระเจ้าทรงช่วยกู้เรา ไม่ทอดทิ้งเราฉันใด
วันนี้ แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเท่าใดแล้วก็ตาม
พระเจ้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง ความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรายังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

คำคม

“ ตั้งแต่เด็กจนแก่ พระองค์ทรงดูแล ไม่มีแปรผัน ”