สรุป สดุดี 72

ภาพรวม

  • สดุดี​บท​นี้​ใช้​ใน​พิธี​สถาปนา​กษัตริย์​ หรือการเฉลิม​ฉลอง​การ​ครอบครอง​ของ​กษัตริย์ ซึ่งเป็น​ภาพ​ของ​พระ​มาซีฮา(พระคริสต์)​ที่​จะ​เสด็จ​มา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 72 การปกครองโดยพระมาซีฮา(พระคริสต์) จะเป็นไปด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม และพระพรมากมาย

สดุดี​บท​นี้ ใน​หัว​บท​มี​คำ​ว่า ​“​ของ​ซา​โลมอน​” ​ซึ่ง​หมายความ​ว่า ​“​โดย​ซา​โลมอน​” ​หรือ ​“​เพื่อ​ซาโลมอน​” ​ก็​ได้

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ประ​ทาน​ความ​ยุติ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​แก่​พระ​ราชา
และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​แก่​พระ​ราช​โอรส
เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​พิ​พาก​ษา​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ชอบ​ธรรม และ​​ความ​ยุติ​ธรรม

ขอให้แผ่นดินเต็มไปด้วยสัน​ติ​สุข และ ​ความ​ชอบ​ธรรม
ขอ​พระราชา​สู้​คดี​เพื่อ​คน​ยาก​จน​ และ​บด​ขยี้​ผู้​บีบ​บัง​คับ
ขอ​ให้​พระราชาเป็น​เหมือน​ฝน​ที่​รด​แผ่นดินโลก
ขอ​ให้​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​สม​บูรณ์​ มากขึ้น ในสมัยของพระราชา และสืบไป
ขอ​ให้พระราชา​ครอบ​ครองจน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก
ขอ​ให้​ทุก​ประ​ชา​ชาติ​​ปรน​นิ​บัติ​พระองค์

พระราชา​จะ​สง​สาร​คน​อ่อน​แอ​และ​คน​ขัด​สน
และ​​จะ​ไถ่​ชีวิต​ของ​พวก​เขา​จาก​การ​บีบ​บัง​คับ​และ​ความ​ทา​รุณ

ขอ​ให้พระราชา​มี​ชีวิต​ยืนยาว และ​แผ่น​ดินของพระองค์อุดมสมบูณ์
ขอ​ให้​นาม​ของพระราชา​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์
ขอให้​คน​อวยพร​กัน​เอง​โดย​ใช้​นามพระองค์

สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า ผู้​ทรง​กระทำ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ แต่​พระ​องค์​เดียว
ขอ​ให้​แผ่น​ดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น​เต็ม​ไป​ด้วย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์
อา​เมน และ อา​เมน

1. เมื่อพระคริสต์เสด็จมาครอบครอง แผ่นดินของพระองค์จะเต็มไปด้วยความยุติธรรม
และพระองค์จะทรงประทานความชอบธรรมและสันติสุขแก่ประชากรของพระองค์
คน​อ่อน​แอ​ คน​ขัด​สน และคนที่บีบ​บัง​คับ​และ​ความ​ทา​รุณ โดยบาป
พวกเขาจะได้รับการช่วยกู้ และได้รับการไถ่
และการครอบครองพระองค์จะดำรงเป็นนิตย์

พระเยซูเสด็จมารับโทษแทนเรา อย่างสาสมกับความผิดบาปของเรา รับการพิพากษาอย่างยุติธรรมตามบาปผิดของเรา
พระเยซูมาเพื่อไถ่คนบาปที่น่าสมเพชอย่างเรา ออกจากการเป็นทาสของบาป จากอำนาจการกดขี่ข่มเหงของบาป
ย้ายเราออกจากการเป็นทาสบาป จนกลัวตายเพราะรู้ตัวว่าบาป
ย้ายเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า ประทานความชอบธรรมให้แก่เรา
จนเราไม่ต้องเกรงกลัวความตาย และไม่ต้องอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไป
เมื่อไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ บาปก็ไม่สามารถบังคับเราได้อีกต่อไป
(อย่างมากก็แค่เผลอไปทำบาป)

ดังนั้นเราอยู่ในแผ่นดินที่พระคริสต์ทรงครอบครอง
จึงเต็มไปด้วยสันติสุขและพระพรนานาประการ

2. พระเจ้า​ทรงเป็น ผู้​กระทำ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ แต่​พระ​องค์​เดียว
การอัศจรรย์ที่แท้จริง มาจากพระเจ้าเท่านั้น
สิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายที่เหล่าทูตสวรรค์ หรือวิญญาณชั่ว ทำ ทั้งหมดนั้น
ก็เป็นเพียงการอนุญาตจากพระเจ้า เพื่อให้การอัศจรรย์ที่แท้จริงของพระองค์สำเร็จเท่านั้นเอง

วันนี้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้น รอบตัวเรา
พระเจ้ากำลังทำการอัศจรรย์บางอย่างอยู่ เพียงแค่เรายังไม่รู้ หรือไม่ทันสังเกตเท่านั้นเอง
และพระเจ้าทรงรักเรา ดังนั้นทุกสิ่งจะเป็นผลดีต่อเราอย่างแน่นอน

คำคม

 “  ผู้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า จะเต็มด้วยความชอบธรรม สันติสุข และพระพร เสมอไป  ”