สรุป สดุดี 75

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้ ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงลงโทษคนอธรรมแล้วให้รางวัลแก่ผู้ชอบธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 75 สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรม

ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ขอ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์
และเล่า​ถึง​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ ของ​พระ​องค์

เพราะเมื่อถึง​เวลา​ทรง​ได้​กำ​หนด​ไว้ พระองค์​จะทรง​พิพาก​ษา​ด้วย​ความ​เที่ยง​ธรรม
แม้​ทั้งโลกจะหวั่นไหว ​โคลง​เคลง
แต่พระเจ้า ยังคงเป็นผู้​ทำให้มัน​ มั่นคง​อยู่ได้

พระเจ้าทรงตำหนิ ​คน​เย่อหยิ่ง ยโส
เพราะ​การ​ที่ใครถูกยก​ขึ้น​สูง​นั้น​ ล้วนแต่​มา​จาก​พระเจ้า

พระ​เจ้า​ให้​คน​หนึ่ง​ลง และ​ทรง​ยก​อีก​คน​หนึ่ง​ขึ้น ตามพระประสงค์ของพระองค์
และพระเจ้าจะทรงพิพากษา​คน​อธรรม​ทั้ง​สิ้นอย่างยุติธรรม แน่นอน

แต่​ข้าพ​เจ้า​จะ​ป่าว​ร้อง​และ​ร้อง​เพลง​สดุดี​แด่พระ​เจ้า​
พระเจ้า​จะทรง​ทำลายกำลังและอำนาจของ​คนอธรรม
แต่​จะประทานเกียรติแก่ผู้​ชอบ​ธรรม​

1. พระเจ้าจะทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม ในเวลาของพระองค์
วันนี้ หากเราเห็นคนชั่วลอยนวล ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาจะรอดปลอดภัย ไม่โดนลงโทษ
เพียงแต่พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ ตามแผนการอันดีเลิศของพระองค์

2. การที่คนหนึ่งคนใด ได้รับการยกให้สูงขึ้น กว่าคนอื่น
เป็นเพราะพระเจ้าประทานให้แก่เขา
เขาไม่สมควรที่จะเย่อหยิ่ง ยโส โอ้อวด ในกำลังของตนเอง
แต่ควรจะยิ่งถ่อมตัวลงต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

เพราะพระ​เจ้า​จะทรงให้เขาต่ำ​ลง เมื่อไหร่ก็ได้ ตามแต่พระประสงค์ของพระองค์

หากเรากำลังถูกยกสูงขึ้น จงขอบคุณพระเจ้า อย่างถ่อมใจ
หากเรากำลังถูกทำให้ต่ำลง จงเรียนรู้ อย่างถ่อมใจ

คำคม

“ พระเจ้าทรงมีเวลาและวิธีการของพระองค์ ที่จะตอบแทนทุกคนอย่างยุติธรรม ”