สรุป สดุดี 76

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์จะทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนอย่างยุติธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 76 พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนทั่วโลก

พระ​เจ้า​ทรงเป็น​ที่​รู้​จักใน​อิส​รา​เอล
พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ใหญ่​ยิ่ง
พระ​องค์ทรงประทับ​อยู่​ใน​ศิโยน

พระ​องค์​ทรง​รุ่ง​โรจน์ สูง​ส่ง​ยิ่ง​กว่า​ประชาชาติที่เก่งกาจทั้งหลาย
พวกเขา​ล่วง​หลับ​ไป และไม่​สา​มารถ​ใช้​มือ​ของ​ตน​ได้​อีก
เมื่อพระเจ้า​ทรง​กำ​ราบ ทั้ง​ม้า​และ​คน​ขี่​ก็​ล่วง​ลับ​ไป

พระเจ้าทรง​เป็น​ที่​คร้าม​กลัว
เมื่อ​พระ​องค์​กริ้ว​ขึ้น​แล้ว ใคร​จะ​ยืน​ต่อ​เบื้อง​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ได้?
เมื่อพระ​องค์​ทรง​ลั่น​คำ​พิพาก​ษา​ แผ่น​ดิน​โลก​ก็​กลัว​และ​นิ่ง​เงียบ
เมื่อ​พระองค์​ทรง​ช่วย​ผู้​ถูก​ข่ม​เหง​ให้​รอด

พระ​พิ​โรธ​ต่อ​มนุษย์​จะ​นำ​การ​ยก​ย่อง​มา​สู่​พระ​องค์
และ​ผู้​ที่​รอด​จาก​พระ​พิ​โร​ธ​ย่อม​จะ​สรรเสริญพระองค์

1. ไม่ว่าใครก็ตาม ก็ไม่สามารถทนได้ต่อพระพิโรธของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงพิพากษา
เมื่อพระองค์ทรงพิพากษาโสโดม ทรงทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
เห็นได้ชัดเจนว่า การพิพากษาของพระองค์นั้นช่างดุดัน และเข้มงวดอย่างยิ่ง
แล้ว คนที่เต็มไปด้วยบาปอย่างเรา เมื่อต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าในวันพิพากษาครั้งสุดท้าย
จะน่าสะพรึงกลัวสักเพียงใด

ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงรับการพิพากษาแทนเรา
เราคงต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวที่สุด
แต่ขอบคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์ เราจึงรอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษแล้ว

2. พระ​พิ​โรธของพระเจ้าต่อ​บาปของมนุษย์​นั้น จะ​นำ​การ​ยก​ย่อง​มา​สู่​พระ​องค์
ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม
และขณะเดียวกัน ผู้ที่รอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้า โดยพระคุณของพระองค์ ทางพระเยซู
คริสต์
ก็จะสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา

คำคม

“การพิพากษาของพระเจ้า ทั้งเด็ดขาดและเปี่ยมด้วยพระเมตตา ขึ้นกับว่า เราจะรับแบบไหน ”