สรุป สดุดี 77

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้า อย่าทรงทอดทิ้งเขา พระองค์เป็นความหวังเดียวของเขา เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 77 พระเจ้าทรง​ยิ่ง​ใหญ่​ ไม่มีเทียบเทียม

ข้าพ​เจ้า​ร้อง​ทูล​พระ​เจ้า ใน​วัน​ที่​ข้าพ​เจ้า​ทุกข์​ใจ
ข้าพ​เจ้า​แสวง​หา​พระเจ้า​ไม่​หยุด
จิต​ใจ​ข้าพ​เจ้า​ไม่​รับ​คำ​ปลอบโยนจากที่อื่นใด

ข้าพ​เจ้า​ระลึก​และ​ตรึก​ตรอง ถึงพระเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าทุกข์​มาก​จน​พูด​ไม่​ออก และนอนไม่หลับ

ข้าพเจ้าคิดว่า
องค์​เจ้า​นาย​จะ​ทรง​ทอด​ทิ้ง​ข้าพเจ้าตลอดไปหรือ?
ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ยั้ง​หยุด​สำหรับข้าพเจ้าแล้ว​หรือ?
พระ​เจ้า​ทรง​กริ้วข้าพเจ้า จนไม่เมตตาข้าพเจ้าอีกแล้วหรือ?

ความทุกข์​ที่สุดของ​ข้าพ​เจ้า คือ​ ​องค์​ผู้​สูง​สุด​เปลี่ยนไปในสิ่งที่ทรงทำแก่ข้าพเจ้า

ข้าพ​เจ้า​จะ​ระลึก​ถึง ​จะ​ใคร่​ครวญ และ​ตรึก​ตรอง ​ถึง​พระ​ราช​กิจ​ทั้ง​หลาย​ของ​พระเจ้า
ไม่มีผู้​ใด​จะ​ยิ่ง​ใหญ่​อย่าง​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย

​พระ​เจ้า​​ทรง​กระ​ทำ​การ​อัศ​จรรย์ ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย
พระ​องค์​ได้​ทรง​ช่วยกู้​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

ทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างก็เกรง​กลัว​พระ​องค์​
พระ​องค์​ได้​ทรง​นำ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​เหมือน​นำ​ฝูง​แพะ​แกะ

1. สิ่งที่สมควรทำที่สุดในยามทุกข์​ใจ คือ ร้อง​ทูล​พระ​เจ้า ​แสวง​หา​พระองค์ด้วยสุดใจ
ให้พระเจ้าเป็นความหวังเดียวของเรา

2. ความทุกข์​ที่สุดของ​มนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อ เขาถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือของพระเจ้า
บาป ทำให้มนุษย์ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้
และยังชักนำให้มนุษย์ ถอยห่างจากความช่วยเหลือของพระเจ้าไปทุกที
มนุษ์จึงจมดิ่งลงในความตรอมตรม ด้วยสารพัดทุกข์

แต่โดยพระเยซูคริสต์ พระองค์ทำให้เรากลับมีความสัมพันธ์กัพระเจ้าได้
และได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกสิ่ง
ดังนั้นผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ จึงห่างไกลจากความทุกข์ใจทั้งมวล

3. ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็เกรง​กลัว​พระ​องค์​
แต่มนุษย์กลับไม่ยำเกรงพระเจ้า
เราทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระเจ้า ไม่สมควรที่จะไม่ยำเกรงพระเจ้า แบบคนในโลกนี้
แต่ควรยำเกรงพระองค์เสมอ ยิ่งรู้จัก ยิ่งสมควรยำเกรงพระองค์

คำคม

“ ความทุกข์ที่สุดเกิดขึ้น เมื่อชีวิตปราศจากพระเจ้า ”