สรุป สดุดี 78

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้กล่าวถึงความรักเมตตาและความอดทนของพระเจ้า ต่อประชากรของพระองค์ที่ดื้อรั้น ​ชอบ​กบฏ และไม่​ซื่อ​ตรง​ต่อ​พระ​เจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 78 พระเจ้าทรงแสนดีต่ออิสราเอลผู้อกตัญญู

ประ​ชา​กร​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​เงี่ย​หู​ฟัง​คำ​สอน​ของ​ข้า เกี่ยวกับเรื่อง​ของ​โบ​ราณ​กาล
ซึ่งเป็นพระ​ราช​กิจ​อัน​น่า​สรร​เสริญ​ และ​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​ของ​พระเจ้า

พระเจ้า​ทรง​ตั้ง​ธรรม​บัญ​ญัติ​ไว้​ใน​อิส​รา​เอล และ​ให้​แจ้ง​เรื่อง​ราว​​แก่​ลูก​หลาน​
เพื่อ​​เขาเหล่านั้น​จะ​ตั้ง​ความ​หวัง​ไว้​ใน​พระ​เจ้า และ​ไม่​ลืม​พระองค์
แต่​รัก​ษา​พระบัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์
และ​เพื่อ​เขาเหล่านั้น​จะ​มิ​ได้​เหมือน​บรรพ​บุรุษ ซึ่ง​ดื้อ​ดึง​ มัก​กบฏ จิต​ใจ​ไม่​มั่น​คง และไม่​ซื่อ​ตรง​ต่อ​พระ​เจ้า

พวกเขามิ​ได้​รัก​ษา​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า และ​ลืมการ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​สำ​แดง​แก่​พวก​เขา ตั้งแต่ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์ ใน​ไร่​นา​โศ​อัน(เมืองในอียิปต์)

พระ​องค์​ทรง​แยก​ทะเล​และ​ทรง​ให้​พวก​เขา​เดิน​ผ่าน​ไป
พระองค์ทรง​นำ​พวก​เขา​ด้วยเสา​เมฆ และ​เสา​ไฟ​
พระ​องค์​ทรง​ให้น้ำออกมาจากช่องหินใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร เพื่อ​ให้​พวก​เขา​ดื่ม​

แต่​พวก​เขา​ยัง​ทำ​บาป​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ต่อ​พระ​องค์
ได้​กบฏ​ต่อ​องค์​ผู้​สูง​สุด​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง
พวก​เขา​ทด​ลอง​พระ​เจ้า​ใน​ใจ​ของ​เขา โดย​เรียก​ร้อง​อา​หาร​ที่​เขา​อยาก
พวก​เขา​พูด​หมิ่น​พระ​เจ้า​ว่า พระองค์ไม่สามารถหาอา​หาร​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ให้พวกเขาได้

พระ​องค์​ก็​ทรง​กริ้ว​ เพราะ​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ​ และ​ไม่​ไว้​วาง​ใจ​ในพระเจ้า
พระ​องค์ส่ง​มานา​ จากท้องฟ้าลง​มา​ให้​พวก​เขา​กิน​อย่าง​บริ​บูรณ์
พระ​องค์​ทรง​ให้​นก ​ตก​ลง​มา​กลาง​ค่าย​ของ​พวก​เขา และ​รอบ​ที่​อาศัย​ของ​เขา
แต่​ขณะ​ที่​อา​หาร​ยัง​อยู่​ใน​ปาก​ของ​เขา ​พระ​องค์​ทรง​สัง​หาร​คน​หนุ่มของเขาเสีย

ถึงกระนั้น พวก​เขา​ก็​ยัง​ทำ​บาป และ​มิ​ได้​เชื่อ​ถือ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​จึง​ทรง​ทำ​ให้​วัน​ของ​พวก​เขา​หาย​ไป​​อย่าง​น่า​สยด​สยอง

แล้วเขา​ก็ได้​กลับ​มา​เสาะ​หา​พระ​เจ้า​ด้วย​ใจ​กระ​ตือ​รือร้น
แต่​ไม่ได้แสวงหาด้วยจริงใจ พวกเขา​ไม่​ซื่อ​ตรง​ต่อ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์

ถึง​กระ​นั้น ด้วย​พระ​กรุ​ณา พระ​องค์​ทรง​อภัย​ความ​ชั่ว​ของพวก​เขา
พระ​องค์​ทรง​ยับ​ยั้ง​ความ​กริ้ว​ของ​พระ​องค์​บ่อยๆ
พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ว่า​พวก​เขา​เป็น​เพียง​เนื้อหนัง เป็น​ลม​ที่​ผ่าน​ไป​แล้ว​มิ​ได้​กลับ​มา​อีก

พวก​เขา​กบฏ​ต่อ​พระ​องค์​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​ทำ​ให้​พระ​องค์​เสียใจอยู่เสมอ
พวก​เขา​ยัง​ทด​ลอง​พระ​เจ้า​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า

พวก​เขา​มิ​ได้​ระลึก​ถึง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์ ที่ทรงช่วยพวกเขาไว้
พระองค์ทำให้เกิดภัยพิบัติ 10 ประการในอียิปต์
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​นำพวกเขา​ออก​มา​​อย่าง​ปลอด​ภัย
และ​พระ​องค์​ทรง​พา​พวก​เขา​มา​ยัง​แดน​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ขับ​ประ​ชา​ชาติ​ต่างๆ ออก​ไป​ต่อ​หน้า​พวก​เขา
พระ​องค์​ทรงแบ่ง​แดน​ประ​ชา​ชาติ​นั้น​ให้​เป็น​มร​ดกแก่พวกเขา

แต่​พวกเขายัง​ทด​ลอง​และ​กบฏ​ต่อ​พระ​องค์
มิ​ได้​เชื่อฟัง​พระ​องค์ แต่กลับ​หัน​ไป​เสีย​และ​ประ​พฤติ​ทร​ยศ​
พวก​เขา​ยั่ว​เย้า​พระ​องค์​ให้​กริ้ว​ด้วย​เรื่องรูปเคารพ​ของ​พวกเขา

พระ​องค์​ก็​ทรง​เกรี้ยว​กราด และ​ทรง​ปฏิ​เสธพวกเขา​อย่าง​เด็ด​ขาด
พระองค์ทรงให้พวกเขาตก​เป็น​เชลย

แล้ว​พระ​องค์ก็​ทรง​ช่วยพวกเขาอีก
พระ​องค์​ทรง​สร้าง​สถาน​นมัส​การ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​เลือก​ดา​วิด​ ให้​เป็น​ผู้​เลี้ยง​ดู​​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ดุจ​เลี้ยง​แกะ
ท่าน​จึง​เลี้ยง​ดู​พวก​เขา​ด้วย​ใจ​เที่ยง​ธรรม และ​นำ​เขา​ไป​ด้วย​มือ​ช่ำ​ชอง

1. คนอิสราเอลกบฏต่อพระเจ้า และไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์เรื่อยมา
แต่พระเจ้าก็ทรงอดทนและให้อภัยพวกเขา ให้โอกาสพวกเขากลับใจใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
แม้เราจะผิดพลาดพลั้งบาปมากสักเพียงใด
ถ้าเรากลับใจใหม่ หันกลับมาหาพระองค์ด้วยจริงใจ
พระองค์ทรงพร้อมที่จะทรงเมตตาเราเสมอ

2. เหตุผลหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลมักหลงไปจากทางของพระเจ้า ก็คือ
พวกเขาไม่ได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเขา ในอดีตที่ผ่านมา

ดังนั้นหากเราคอยระลึก จดจำ และแบ่งปันแก่ผู้อื่น
ถึงการดีที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เรา
นั่นจะช่วยให้เรา สามารถยืนหยัดมั่นคงในทางของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น

3. เมื่อคนอิสราเอลทดลองพระเจ้า ด้วยการสมประมาทพระองค์ว่า
พระเจ้าไม่มีปัญญาหาเนื้อมาให้พวกเขารับประทานได้หรอก ในถิ่นทุรกันดารเช่นนี้

พระเจ้าจึงทรงสำแดงให้พวกเขาเห็นว่า พระองค์ทรงทำได้
โดยให้ลมพายุหอบเอานกจำนวนมากมาตกรอบค่าย
แต่นกเหล่านั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นที่ท้าทายพระเจ้าเลย
กลับเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องพบกับหายนะแทน

อย่าทดลองพระเจ้าของท่าน

คำคม

“ พระเมตตาของพระเจ้ามีเพียงพอเสมอ สำหรับคนบาปที่พร้อมที่จะกลับใจ ”