สรุป สดุดี 79

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยกู้ประชากรของพระองค์ เพราะบ้านเมืองถูกทำลายและพวกเขาก็ถูกจับไปเป็ยเชลย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 79 ขอพระเจ้าทรงพิพากษาอย่างเข้มงวด แต่ก็เต็มไปด้วยพระเมตตา

ข้า​แต่​พระ​เจ้า บรรดา​ประชาชาติ​ได้​ล่วงล้ำเข้ามา
​ทำ​ให้​พระวิหาร​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์​เป็น​มล​ทิน
และทำ​ให้​เย​รู​ซา​เล็ม​เป็น​ที่​ปรัก​หัก​พัง

พวก​เขา​ฆ่า​ผู้​รับ​ใช้​​ผู้​จง​รัก​ภักดี​ ของ​พระ​องค์
พวก​เขา​ได้ฆ่าผู้คนมากมายใน​เย​รู​ซา​เล็ม

ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​เป็น​ที่​เยาะ​เย้ย​ ดู​หมิ่น​และ​เหยียด​หยาม​ ของเพื่อน​บ้าน

ขอ​ทรง​เท​พระ​พิ​โรธ​ของ​พระ​องค์​ลง​เหนือ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ ที่​ไม่​รู้​จัก​พระ​องค์
เพราะ​เขา​ได้ทำลาย​อิสราเอล

ขอ​อย่า​ทรง​ระลึก​ถึง​ความ​ชั่ว​ของ​บรรพ​บุรุษ แล้ว​ลง​โทษ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ขอ​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ตก​ต่ำ​มาก

ขอ​ทรง​ช่วย​และ​อภัย​บาป​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
เพราะ​เห็น​แก่​พระ​สิริ​แห่ง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

ขอ​ทรงฟัง​เสียง​คร่ำ​ครวญ​ของ​เชลย​ อย่างข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอ​ทรง​ตอบ​แทน​เพื่อน​บ้าน​ของ​ข้า​พระ​องค์​ ที่​เขา​เยาะ​เย้ย​พระ​องค์
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ผู้​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
จะ​ขอบ​พระ​คุณและสรรเสริญ​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. เมื่อผู้แต่งสดุดีบทนี้พบกับความทุกข์ระทมอย่างสุดแสนสาหัส และความหวังที่จะสามารถกลับสู่สภาพดี ก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
ถึงกระนั้น เขาจะเข้ามาแสวงหาพระเจ้า แสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ และยังหวังใจในพระองค์ ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา

วันนี้ไม่ว่าสถานการณ์มันจะย่ำแย่ขนาดไหน
จงยังคงแสวงหาพระเจ้า แสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์และหวังใจในพระองค์

2. ผู้แต่งสดุดีบทนี้ทราบดีว่า เพราะ​ความ​ชั่ว​ของ​บรรพ​บุรุษและของพวกเขา
พระพิโรธของพระเจ้าจึงลงมาเหนือแผ่นดิน
เขาจึงขอ​พระ​กรุ​ณา​จากพระเจ้า ให้พระองค์​ทรง​ช่วย​พวกเขาและ​อภัย​บาป​ของ​พวกเขา
เพราะ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

เมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป และบาปนำปัญหามาสู่ชีวิตของเรา
จงเข้ามาหาพระเจ้า สารภาพบาปต่อพระองค์ ขอการอภัยจากพระองค์
ด้วยกรุณาอันใหญ่หลวงของพระองค์ เราจะได้รับการอภัยและได้รับการช่วยกู้

3. ท่ามกลางความสิ้นหวัง ของการถูกจับไปเป็นเชลย
ผู้แต่งสดุดีบทนี้ ก็ยังคงหวังใจในพระเจ้า ว่า
เขาจะได้รับการช่วยกู้เพราะเขาเป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
เขาจะ​ขอบ​พระ​คุณและสรรเสริญ​พระ​องค์​ อย่างชื่นบานอีกครั้งอย่างแน่นอน

วันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่ายอมสิ้นหวัง
หวังใจในพระเจ้าเถิด

คำคม

“ ไม่ว่าจะสิ้นหวังสักเพียงใด จงยังคงหวังใจในพระเจ้า ”