สรุป สดุดี 80

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ และทรงนำพวกเขากลับสู่สภาพดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 80 โดยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์จะทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดี

ข้า​แต่​พระผู้​ทรง​เลี้ยง​ดู​อิส​รา​เอล​ดุจ​เลี้ยง​แกะ
ขอ​พระองค์ทรงเมตตาต่ออิสราเอล
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​รอด

ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​กลับ​สู่​สภาพ​ดี
ขอ​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​ทอ​แสง
เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​จะ​รอด

พระ​องค์​จะ​กริ้ว​ต่อ​​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​นาน​สัก​เท่า​ใด?
ข้าพระองค์​ทั้ง​หลาย​เต็มด้วย​น้ำ​ตา​ทุกวันคืน และเป็น​ที่​ดู​หมิ่น

พระ​องค์​ทรง​นำ​เถา​องุ่น​ออก​จาก​อียิปต์
พระ​องค์​ทรง​ขับไล่​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ออกไป
พระองค์ทรง​ปลูก​เถา​องุ่น​ไว้ ให้มัน​หยั่ง​ราก​ลึก และ​แผ่​เต็ม​แผ่น​ดิน

ไฉน​พระ​องค์​จึง​ทรง​พัง​กำ​แพง​ของ​มันลง?
ทำ​ให้​ทุก​คน​ที่​ผ่าน​ทาง​เด็ด​ผล​ของ​มัน และให้มันถูกย่ำ​ยี​

ขอ​ทรง​มอง​จาก​ฟ้า​สวรรค์​และ​ทรง​เห็น
ขอ​ทอด​พระ​เนตร​ดู​และ​ทรง​พิ​พาก​ษา​พวก​เขา
ขอ​ทรงปกป้องเหนือประชากรของพระองค์

แล้ว​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​หัน​ไป​จาก​พระ​องค์
ขอ​ประ​ทาน​ชีวิต​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​จะ​ทูล​ออก​พระ​นาม​พระ​องค์
ขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ให้​กลับ​สู่​สภาพ​ดี

1. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ อย่างเลี้ยงแกะ
ทรงปกป้อง ทรงอวยพระพร พวกเขาอย่างมากมาย
แต่เพราะประชากรของพระเจ้าละทิ้งพระเจ้า หันหลังให้กับพระองค์
พวกเขาจึงพ่ายแพ้ต่อศัตรู และได้รับความทุกข์ยากและความอับอาย

ถ้าประชากรของพระเจ้า กลับใจใหม่ หันกลับมาหาพระองค์
พระองค์จะทรงช่วยกู้เขา และทำให้เขากลับสู่สภาพดี

วันนี้ไม่ว่าเราจะผิดพลาดไปมากสักเพียงใด
ปัญหาที่เราก่อขึ้นนั้นจะใหญ่โตสักเพียงใด
พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถช่วยเราได้ ทรงสามารถทำให้เรากลับสู่สภาพดีได้
เพียงแต่เราจะกลับมาหาพระองค์ด้วยจริงใจ

2. ผู้แต่งสดุดีบทนี้ เปรียบอิสราเอลเป็นเหมือนเถาองุ่น ที่พระเจ้าทรงนำออกมาจากอียิปต์
และทรงปลูกไว้ในแผ่นดินคานาอัน
ดังนั้นขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าของเถาองุ่นนี้ ทรงช่วยเถาองุ่นนี้ด้วยเถิด

เมื่อเราถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าแล้ว
พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเรา
พระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราอย่างดีที่สุดอย่างแน่นอน

คำคม

“ สิ่งที่พังทลายไปเพราะบาปของเรา พระเจ้าทรงสามารถซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่ได้ ”